Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố

Thứ Hai, 18/02/2019, 21:19:46
 Font Size:     |        Print
 

Đoàn khảo sát Ban Đô thị (HĐND thành phố Hà Nội) kiểm tra hoạt động trông giữ xe bằng hình thức Iparking trên phố Lý Thường Kiệt. Ảnh: MINH HÀ

Với phương châm “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, cùng các chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của năm 2019. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác giám sát, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Năm 2019, chương trình công tác của HĐND thành phố Hà Nội gồm 273 nội dung trọng tâm (tăng 21 nội dung so với năm 2018, bằng 8,3%). Cụ thể, Thường trực HĐND thành phố có 76 nội dung, các ban và Văn phòng HĐND thành phố có 197 nội dung. Đầu việc nhiều, cho nên từng nội dung đã được Thường trực HĐND thành phố cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện.

Ngoài các kỳ họp thường lệ, HĐND thành phố sẽ tổ chức kỳ họp bất thường tùy theo tình hình thực tiễn. Đáng chú ý, hoạt động giám sát (trực tiếp và gián tiếp) được tăng cường, tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm. Năm 2019, HĐND thành phố Hà Nội cùng các ban sẽ giám sát, khảo sát 39 nội dung (26 nội dung giám sát, khảo sát mới và 13 nội dung tái giám sát), tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, những vấn đề người dân bức xúc, vấn đề còn bất cập, chậm chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố. Đẩy mạnh rà soát việc thực hiện các kết luận phiên chất vấn, giải trình; các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Riêng HĐND thành phố sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về ba nội dung gồm: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính. Giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 16, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021 đã đề ra. Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Trong đó, nội dung giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về xây dựng được người dân đặc biệt quan tâm, bởi đây là vấn đề dù đã được chỉ đạo nhiều, song vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội. Đồng thời tổ chức ba phiên giải trình, dự kiến vào các tháng 3, 8, 10-2019. Bên cạnh hoạt động giám sát của HĐND và Thường trực HĐND thành phố, các ban sẽ tổ chức các hoạt động giám sát, tái giám sát, khảo sát. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát, tái giám sát, khảo sát tám nội dung. Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức giám sát, khảo sát bảy nội dung. Ban Pháp chế tổ chức giám sát, khảo sát bảy nội dung. Ban Đô thị tổ chức giám sát, khảo sát sáu nội dung. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả hoạt động của các tổ đại biểu HĐND thành phố và thực tiễn công tác của các địa phương, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục hướng dẫn, điều hòa hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND thành phố, ưu tiên triển khai các hoạt động giám sát, phấn đấu 100% các tổ đại biểu tổ chức giám sát các vấn đề thực tiễn của địa phương. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sẽ tiếp tục được đổi mới, theo hướng “hỏi nhanh, đáp gọn”, chú trọng chất lượng, đề cao tinh thần xây dựng, tính dân chủ, công khai tranh luận, đối thoại và ý thức trách nhiệm của người chất vấn và người được chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Năm 2019 là năm nước rút thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, khối lượng công việc nhiều, cho nên từng đầu công việc đã được HĐND thành phố cụ thể hóa, lên kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, ngay từ đầu tháng 1, Thường trực HĐND thành phố đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội”. Đến nay, đợt thi đua được triển khai sâu rộng từ thành phố tới cơ sở. Để phong trào thi đua yêu nước của HĐND các cấp đạt hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung làm tốt các nhiệm vụ như chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển và đúng quy định của luật. Tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề bảo đảm trọng tâm, trọng điểm về các vấn đề người dân quan tâm, những lĩnh vực quan trọng của thành phố và địa phương.

Bám sát thực tiễn, các hoạt động của HĐND thành phố đang được đổi mới theo hướng hiệu quả, đúng luật. Mong rằng, trong năm nay, HĐND thành phố và mỗi đại biểu HĐND các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo cử tri và nhân dân Thủ đô.

AN TRÂN