Xây dựng cơ chế phòng ngừa tham nhũng

Thứ Năm, 11/01/2018, 14:02:16
 Font Size:     |        Print
 

Người dân bấm nút đánh giá sự phục vụ của cán bộ, công chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa UBND quận Nam Từ Liêm.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội có những chuyển biến. Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, nhất là việc tự phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ các cơ quan, đơn vị còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Thành phố yêu cầu, trong năm 2018, tất cả các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm soát, phòng ngừa các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhằm hạn chế tình trạng cán bộ sách nhiễu người dân.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cho biết: Năm 2017, các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của thành phố chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP). Các đơn vị đã công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách hành chính (CCHC), công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Trong năm qua, có 723 tổ chức, đơn vị đã triển khai việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. UBND thành phố và các đơn vị trực thuộc trên cơ sở rà soát các văn bản đã ban hành mới 175 văn bản, sửa đổi, bổ sung 56 văn bản, thực hiện 310 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Nhằm ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, các đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 655 cán bộ, công chức, viên chức. Ban Nội chính Thành ủy đã chủ trì, xây dựng chuyên đề khảo sát, đánh giá những vấn đề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định 2386-QĐ/TU ngày 26-7-2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Cùng với việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác kiểm tra, xử lý khi có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện quyết liệt. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 119 tổ chức đảng và 381 đảng viên, xác định, kết luận nhiều trường hợp vi phạm, thi hành kỷ luật tám tổ chức đảng và 203 đảng viên. Thanh tra các cấp đã triển khai 312 cuộc thanh tra, nội dung tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công…; qua đó phát hiện vi phạm 35,8 tỷ đồng và 18,58 ha đất, kiến nghị thu hồi 32,8 tỷ đồng và 17.695m2 đất; kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 57 tập thể và 116 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn đến sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra hai vụ... Công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ khi có dấu hiệu tham nhũng được chú trọng. Trong số 18 vụ việc có kết luận thanh tra, đến nay, 14 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra.

Công tác THTK, CLP có nhiều chuyển biến. Năm 2017, UBND thành phố đã giảm chi thường xuyên 1.496 tỷ đồng so với dự toán Chính phủ giao, tiết kiệm 10% chi thường xuyên tại các đơn vị sử dụng ngân sách để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 815,737 tỷ đồng. Qua triển khai đấu thầu tập trung đối với 26 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, đã tiết kiệm 170,268 tỷ đồng. Trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị thẩm tra quyết toán vốn đầu tư 87 dự án đã tiết kiệm 48 tỷ đồng cho ngân sách. Đáng chú ý, thành phố đã cắt giảm, điều chỉnh 130 quy trình, 454 định mức, hơn 1.000 đơn giá đối với dịch vụ công ích, nhờ đó tiết kiệm 167,532 tỷ đồng.

Nhìn chung, năm 2017, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn, nhưng theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, THTK, CLP chưa đi vào chiều sâu, một bộ phận cán bộ, công chức còn biểu hiện “hành dân”, sách nhiễu, điển hình như vụ việc xảy ra tại phường Văn Miếu (quận Đống Đa) trong năm qua. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí tại một số cơ quan, nhất là việc tự phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan còn ít, chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội chưa được thực hiện thường xuyên; việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiến nghị kiểm toán còn chưa triệt để, việc phát hiện, xem xét, xử lý người đứng đầu khi vi phạm còn rất khó khăn; việc nộp lại quà tặng cũng như thu hồi tài sản tham nhũng còn rất hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, làm tốt hơn công tác PCTN, THTK, CLP, tại hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07 năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 07 yêu cầu, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác PCTN, THTK, CLP, tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong việc thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm nay, tất cả các đơn vị xác định các lĩnh vực có nguy cơ xảy ra tham nhũng để xây dựng kế hoạch kiểm soát, phòng ngừa, đẩy mạnh việc luân chuyển vị trí công tác cán bộ, công chức. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính nhằm hạn chế tình trạng cán bộ sách nhiễu người dân. Thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản thu nhập, giải trình thu nhập bất minh, xử lý nghiêm người kê khai tài sản không trung thực. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra.

Việt Anh

Chia sẻ