Xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Thứ Năm, 17/05/2018, 15:26:22
 Font Size:     |        Print
 

Các đại biểu dự hội thảo xây dựng "Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội" do Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Thị ủy Sơn Tây tổ chức.

Bài 3: Chọn mô hình tổ chức phù hợp

Trong quá trình xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP Hà Nội, việc lựa chọn mô hình tổ chức và cơ chế vận hành là vấn đề được đặc biệt quan tâm, bởi đây được coi là nội dung cốt lõi nhất của đề án.

Trong quá trình hoàn thiện đề án, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đều nhấn mạnh phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và cơ cấu lại bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Thời gian qua, cơ cấu tổ chức bộ máy của chính quyền Hà Nội đã có nhiều thay đổi, góp phần làm cho Thủ đô ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, vẫn bộc lộ những hạn chế, bất hợp lý cần khắc phục. Như cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền HĐND và UBND quận, phường vẫn còn tồn tại nhiều tầng nấc trung gian, chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất các đơn vị hành chính, chưa tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần cải cách hành chính nhà nước... HĐND quận, thị xã, phường về thực chất chưa quyết định được những vấn đề quan trọng về kinh tế- xã hội trên địa bàn, mà chủ yếu do chính quyền thành phố quyết định. Cơ chế hoạt động của tập thể UBND chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu… Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo: Các vấn đề nêu trên đặt ra việc cần nghiên cứu giải quyết về chiến lược, chính sách phát triển về phương thức quản lý đô thị, cũng như về mô hình tổ chức, cơ chế vận hành của bộ máy chính quyền đô thị (CQĐT) thành phố phù hợp với đặc điểm, tính chất đô thị; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy tổ chức CQĐT tại các quận, thị xã của Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Chuyên đề "Thực trạng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của HĐND, UBND quận, thị xã và đề xuất các giải pháp đổi mới CQĐT ở quận, thị xã của thành phố Hà Nội" là một trong tám chuyên đề trong Đề án thí điểm mô hình CQĐT của TP Hà Nội. Nhằm bảo đảm tính khả thi, trong quá trình xây dựng chuyên đề 3, Ban Chỉ đạo cũng như Thường trực HĐND thành phố đã xác định giới hạn, phạm vi nghiên cứu với quan điểm là: Việc xây dựng mô hình CQĐT của Hà Nội được thực hiện trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013, có thể vượt trên các quy định của các luật khác (như Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước.,.) nhưng không được vi hiến và phải bảo đảm phù hợp thực tiễn của thành phố. Trên cơ sở đó, Tổ soạn thảo đã đề xuất ba phương án xây dựng mô hình tổ chức CQĐT của Hà Nội. Cụ thể, phương án 1: Xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), một cấp hành chính (quận) và một cơ quan hành chính đại diện (phường); Các cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị hành chính tổ chức theo thiết chế thủ trưởng hành chính. Phương án 2: Xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), một cấp hành chính (quận) và một cơ quan hành chính (phường). Cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị hành chính tổ chức theo thiết chế ủy ban. Phương án 3: Xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền ở đô thị (thành phố và quận), ba cấp chính quyền ở nông thôn (thành phố, huyện, xã), một cơ quan hành chính đại diện (tại phường); cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị hành chính tổ chức theo thiết chế ủy ban.

Bắt nhịp xu thế chung của thế giới

Với tinh thần cầu thị, TP Hà Nội đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học để mong lắng nghe ý kiến góp ý của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia. Riêng với chuyên đề 3, các đại biểu đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án bám sát nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Đồng thời xác định rõ thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền tại các cấp của Thủ đô.

Việc tổ chức bộ máy cũng theo hướng tinh gọn, gắn với xây dựng CQĐT thành phố thông minh và có lộ trình thực hiện với từng đơn vị hành chính cụ thể. Phương án 3 nhận được nhiều sự đồng tình hơn cả. Nguyên Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Bằng Việt cho rằng: Hà Nội đề xuất xây dựng CQĐT là việc làm cần thiết, bắt nhịp với xu thế chung của thế giới. Trước mắt, nên triển khai phương án 3 và từng bước chuyển tiếp sang các phương án sau trong 15 đến 20 năm nữa.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Chuyên đề 3 có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi chỉ khi xác định được mô hình CQĐT thì từ đó mới xác định được việc tổ chức sắp xếp của cả hệ thống chính trị, mối quan hệ của các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội với CQĐT. Khẳng định quyết tâm xây dựng CQĐT của thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết: theo lộ trình, trong tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thông qua lần thứ nhất, sau đó xin ý kiến các bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội và báo cáo Bộ Chính trị vào tháng 11-2018. Nếu hội đủ các điều kiện cần thiết, đến giữa năm 2020, Hà Nội sẽ tổ chức bộ máy theo mô hình CQĐT.

(Còn nữa)

(*) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 11-5-2018.

An Trân

Chia sẻ