Phối hợp giám sát trong lĩnh vực giáo dục và bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 08/11/2017, 18:51:03
 Font Size:     |        Print

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Văn phòng Chính phủ, các bộ, tổ chức chính trị - xã hội, một số tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Dự lễ ký có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể, Liên hiệp Hội, Hội Khuyến học Việt Nam…

Theo chương trình phối hợp giám sát về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong năm 2018 sẽ giám sát tại một số tỉnh, thành phố đại diện các vùng, miền; Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số bộ, ngành liên quan; các cơ sở giáo dục, đào tạo ở T.Ư. Năm 2019, giám sát tại một số tỉnh, thành phố đại diện các vùng miền, một số cơ sở giáo dục, đào tạo các địa phương. Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tập trung giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu...

CTV

Chia sẻ