Ðánh giá nguồn nước dưới đất ở bảy tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía bắc

Thứ Hai, 14/09/2009, 09:19:00
 Font Size:     |        Print

ND- Ngày 12-9, tại thị xã Ðồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Trung tâm Quy hoạch và Ðiều tra tài nguyên nước tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án "Ðiều tra, đánh giá nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm thuộc bảy tỉnh miền núi phía bắc đặc biệt khó khăn".

Dự hội nghị có lãnh đạo các tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc bảy tỉnh khó khăn: Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lai Châu, Ðiện Biên, Sơn La và các Liên đoàn địa chất trực tiếp tham gia triển khai dự án.

Sau ba năm triển khai, thực hiện, dự án đã đạt được: 20/28 vùng điều tra đã xây dựng được công trình cấp nước; 45/75 lỗ khoan điều tra đạt yêu cầu xây dựng công trình cấp nước (đạt 60%); mục tiêu trữ lượng nước đạt được 13.212/11.134 m3/ngày (đạt 118%). Kết quả đánh giá chất lượng nước dưới đất được so sánh với tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm TCVN 5944-1995, sau khi phân tích, đánh giá đã đạt được: Về tính chất vật lý, tất cả các vùng điều tra nước đều trong, không màu, không mùi, độ pH nằm trong giới hạn cho phép; thành phần hóa học, độ tổng khoáng hóa, nguyên tố vi lượng, vi sinh đạt chỉ tiêu. Khi dự án đi vào cuộc sống, nhiều đồng bào dân tộc sống chủ yếu trên những triền đồi cao cơ bản đã có nước sạch ăn uống, sinh hoạt, hạn chế tình trạng do thiếu nguồn nước dân tự do di cư vào các tỉnh Tây Nguyên như nhiều năm trước đây.

PV