Ra mắt Học viện Khoa học và Công nghệ

Thứ Sáu, 20/11/2015, 20:34:09

Ngày 20-11, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức ra mắt Học viện Khoa học và Công nghệ và khai giảng năm học 2015-2016. Học viện được thành lập theo Quyết định số 1691/QĐ-TTg ngày 22-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ; nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án phát triển nguồn nhân lực và là đơn vị đầu mối trong công tác đào tạo sau đại học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép tổ chức hoạt động đào tạo tiến sĩ từ năm học 2015 - 2016. Theo đó, Học viện đã tổ chức tuyển sinh đợt một năm học 2015 - 2016 và ra Quyết định công nhận 147 thí sinh trúng tuyển. Bên cạnh đó, Học viện đã và đang tiếp nhận bàn giao 613 nghiên cứu sinh của 18 cơ sở đào tạo (viện chuyên ngành).

PV