Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Thứ Năm, 14/11/2013, 02:36:58

NDĐT - Ngày 14-11, tại Hà Nội, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Đại hội nhiệm kỳ III (2013-2018).

Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Trong mười năm qua, Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam luôn đồng hành với người chăn nuôi vượt qua khó khăn đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện, kiến nghị các giải pháp phòng, chống dịch cúm, các chính sách  khuyến khích chăn nuôi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất, kinh doanh gia cầm, góp phần khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.

Hiện nay, Hiệp hội là hội viên chính thức của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tham gia Liên đoàn sản xuất gia cầm ASEAN và Hiệp hội gia cầm thế giới.

Trong nhiệm kỳ III (2013-2018), TS Trần Công Xuân tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam.
 

HẢI PHƯƠNG