Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, thời cơ và thách thức

Thứ Tư, 08/11/2017, 18:40:57
 Font Size:     |        Print

Ngày 8-11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội thảo khoa học "Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp".

28 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp tham gia hội thảo đã tập trung làm rõ về các vấn đề nội hàm của tăng trưởng xanh; mối quan hệ giữa tăng trưởng xanh với phát triển bền vững; vai trò của Nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế xanh, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với vấn đề bảo vệ môi trường; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là nghĩa vụ, hay còn là quyền lợi của các chủ thể tham gia quá trình tăng trưởng kinh tế; giải pháp để lồng ghép tăng trưởng xanh trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách hiện hành của quản trị quốc gia...

PV

Chia sẻ