VNPT hỗ trợ ứng dụng công nghệ cho ngành thủy sản

Thứ Ba, 06/02/2018, 10:46:09

NDĐT- Với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh sẵn có, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, Tổng cục Thủy sản và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

VNPT hỗ trợ ứng dụng công nghệ cho ngành thủy sản

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Ngọc Oai và Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

Theo đó, Tập đoàn VNPT sẽ hợp tác với Tổng cục Thủy sản triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông vào quản lý nguồn lợi thủy sản, tàu cá, môi trường nuôi, nuôi trồng thủy sản. VNPT sẽ tư vấn xây dựng, lựa chọn công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám trong quản lý cho Tổng cục Thủy sản. Đồng thời, hai bên sẽ trao đổi thông tin, triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám trong quản lý, điều hành, phục vụ khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động sản xuất trên biển, chống khai thác IUU.

Bên cạnh đó, VNPT cũng sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện một số chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám tại Tổng cục Thủy sản như tư vấn xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thủy sản, các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng, hạ tầng mạng, viễn thông, viễn thám ; ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám để quản lý, điều hành nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và hệ sinh thái biển, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Với thỏa thuận hợp tác này, VNPT và Tổng cục Thủy sản sẽ phối hợp triển khai Hệ thống thông tin liên lạc trên biển cho ngư dân sử dụng dịch vụ thông tin di động vệ tinh Vinaphone-S; nghiên cứu triển khai giải pháp tích hợp viễn thông và công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của Hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn 2; triển khai chương trình kết nối thông tin giữa Hệ thống quản lý tàu thuyền và Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá VNFISHBASE. Tập đoàn VNPT còn hỗ trợ đào tạo cho cán bộ các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản nâng cao trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám trong quản lý thủy sản.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc VNPT Phạm Đức Long khẳng định: Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa VNPT và Tổng cục Thủy sản sẽ tạo thuận lợi cho ngành nông nghiệp, thủy sản Việt Nam đẩy nhanh các chương trình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới. Đây được xem là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự kết nối, hỗ trợ cùng nhau phát triển bền vững của hai bên. Việc hợp tác này cũng góp phần khai thác tối đa thế mạnh, huy động tổng hợp nguồn lực để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng thời hỗ trợ người dân khi có thiên tai địch họa và tăng cường, thúc đẩy ngư dân đánh bắt xa bờ, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

THÁI LINH