Phát triển HTX kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản

Thứ Tư, 07/03/2018, 09:36:42
 Font Size:     |        Print
 

Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản tại Việt Nam.

NDĐT - Với mục tiêu hỗ trợ việc thành lập, tổ chức vận hành hợp tác xã kiểu mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển các chuỗi giá trị nông sản tại Việt Nam, ngày 7-3, tại Hà Nội, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT)) phối hợp với Tổ chức Good Neighbors International (GNI) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới và chuỗi giá trị nông sản tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT), cho biết: Hiện nay, cả nước có 12 nghìn HTX, tuy nhiên số lượng HTX hoạt động hiệu quả đến hết năm 2017 chỉ khoảng 38%. Mặt khác, thu nhập của HTX và của các thành viên trong HTX còn thấp. Các HTX của chúng ta hầu hết là có quy mô nhỏ, rất nhỏ, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Để phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thì phát triển HTX kiểu mới cùng với phát triển các chuỗi giá trị nông sản là hết sức quan trọng.

Cũng theo ông Trung, hiện nay Bộ NN-PTNT đang xây dựng Đề án phát triển 15 nghìn HTX hoạt động hiệu quả và sẽ trình Chính phủ trong tháng 3, dự kiến đề án sẽ được ban hành trong tháng 4. Sau khi đề án được ban hành, dự kiến tháng 5, Bộ NN-PTNT sẽ tổ chức một hội nghị nhằm triển khai đề án trên toàn quốc. Trong nội dung của đề án, việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới và chuỗi liên kết là hết sức quan trọng. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác này là yếu tố quan trọng để triển khai thực hiện đề án trong thời gian tới.

Theo đó, nội dung chính thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020 gồm: Xây dựng chương trình hoạt động phù hợp nhằm phát triển các tổ hợp tác, HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả tại các vùng dự án GNI hoạt động và các khu vực dân tộc miền núi. Xây dựng các hoạt động phù hợp nhằm liên kết các tác nhân sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản để hình thành và phát triển các chuỗi nông sản bền vững tại các vùng dự án GNI hoạt động và các khu vực dân tộc miền núi. Hợp tác tiến hành khảo sát, nghiên cứu về nhu cầu, thực trạng tiêu thụ nông sản, liên kết thị trường của các tổ hợp tác, HTX kiểu mới tại Việt Nam và đặc biệt các vùng dự án GNI hoạt động và các khu vực dân tộc miền núi. Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, HTX kiểu mới tại các khu vực do GNI hỗ trợ và các khu vực dân tộc miền núi. Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông cho các hoạt động chung, hai bên được phép sử dụng logo và hình ảnh của nhau trong các hoạt động truyền thông trong phạm vi thỏa thuận hợp tác này…

THANH TRÀ

Chia sẻ