Áp thuế tự vệ đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu

Thứ Tư, 07/03/2018, 19:04:40
 Font Size:     |        Print

Ngày 7-3, Bộ Công thương cho biết, Bộ đã quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam.

Kết luận điều tra cuối cùng cho thấy, lượng phân bón DAP và MAP nhập khẩu đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước (mức chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá bán trong điều kiện không có thiệt hại) là 1.855.790 đồng/tấn. Giá bán của phân bón sản xuất trong nước hiện đang thấp hơn chi phí sản xuất là 1.128.531 đồng/tấn. Mặc dù có đầy đủ cơ sở pháp lý để áp thuế tự vệ chính thức ở mức 1.855.790 đồng/tấn, tuy nhiên, trong bối cảnh ngành sản xuất trong nước chỉ đáp ứng khoảng 52% nhu cầu, sau khi cân nhắc toàn diện, Bộ Công thương quyết định áp thuế tự vệ chính thức bằng mức chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá bán tại điểm hòa vốn của ngành sản xuất trong nước là 1.128.531 đồng/tấn (bằng 60% mức thuế mà Việt Nam được quyền áp dụng theo quy định của WTO và pháp luật Việt Nam).

Mức thuế này sẽ làm chi phí trồng trọt tăng thêm nhưng theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cao nhất không quá 0,72%. Ngoài ra, WTO cho phép áp thuế tự vệ trong 4 năm nhưng Bộ Công thương quyết định chỉ áp dụng trong 2 năm. Sau 2 năm, sẽ xem xét, đánh giá lại tác động kinh tế - xã hội để quyết định việc có gia hạn hay không.

PV

Chia sẻ