Có quyền, phải biết dùng

Thứ Ba, 21/03/2017, 20:04:32

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (QLNTD) được Quốc hội thông qua năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2011. Sau hơn 5 năm thực thi, bước đầu Luật đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng (NTD) và các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Ngày 15-3 đã chính thức trở thành Ngày Quyền của NTD Việt Nam theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Lễ phát động Ngày Quyền của NTD Việt Nam được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ QLNTD với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách và pháp luật; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ QLNTD; góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả NTD và các tổ chức, cá nhân kinh doanh,...

Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác bảo vệ QLNTD chưa được quan tâm đúng mức, còn nhiều bất cập. QLNTD bị vi phạm rất phổ biến, nhất là các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng tiêu dùng, thuốc bảo vệ thực vật,... gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sức khỏe NTD. NTD hầu như “yếu thế”, thua thiệt hơn trong các tranh chấp, vướng mắc với DN, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ. Nhiều vụ vi phạm, NTD nước ta thường có tâm lý ngại kiện tụng, ngại tốn thời gian và chi phí; hoặc không biết kiện ai, “gõ cửa” cơ quan nào để bảo vệ quyền lợi của mình, càng thiếu kiến thức về luật pháp liên quan,… Nước ta hiện nay có khá nhiều tổ chức làm công tác bảo vệ QLNTD nhưng hoạt động chưa thật sự hiệu quả, chưa có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ. Ở nước ta, các nhà sản xuất, DN thường ít khi thừa nhận sai sót về mình, chỉ đến khi các cơ quan chức năng, báo chí vào cuộc thì mới chịu nhận trách nhiệm. Ở nước ngoài, NTD được bảo vệ quyền lợi hết sức chặt chẽ bởi hệ thống luật pháp hoàn chỉnh và các tổ chức bảo vệ QLNTD có tiếng nói quyết định trong xã hội.

Việc phát động Ngày Quyền của NTD Việt Nam là hết sức cần thiết, song điều quan trọng hơn là các cơ quan chức năng phải phối hợp đồng bộ, tăng cường quản lý, giám sát; có chế tài xử lý mạnh tay hơn đối với những vi phạm QLNTD; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những đơn vị nào cố tình vi phạm QLNTD. Cùng với đó là hoàn thiện các chính sách, quy định về bảo vệ QLNTD; tăng cường giáo dục, nâng cao đạo đức, trách nhiệm, minh bạch hóa của các DN, nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ. Thành lập các bộ phận, công khai nhiều số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng các khiếu nại của NTD; kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả các tổ chức làm công tác bảo vệ QLNTD.

BẢO TÙNG