Gần 60 nghìn lượt hộ thoát nghèo nhờ các nguồn vốn tín dụng chính sách

Thứ Hai, 25/09/2017, 10:59:15
 Font Size:     |        Print
 

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hoạt động tín dụng CSXH.

NDĐT - Ngày 25-9, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức tổng kết 15 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017.

15 năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, chính trị xã hội nhận ủy thác cho vay tại mỗi địa phương. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH từ tỉnh đến huyện đã thực hiện việc thực thi, giám sát công tác tín dụng chính sách của chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn. Nhờ đó, hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam đã không ngừng được mở rộng và hoàn thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu mới về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Từ chỗ chỉ có hai chương trình tín dụng là chương trình cho vay hộ nghèo và chương trình cho vay giải quyết việc làm năm 2002, đến năm 2017, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tăng lên tám chương trình tín dụng với doanh số cho vay năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, tổng dư nợ từ các chương trình tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Nam đã thực hiện giải ngân số tiền gần 4.570 tỷ đồng cho hơn 316.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn.

Từ nguồn vốn này đã góp phần giúp gần 60.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 20% (năm 2000) xuống còn 4,24% (năm 2016); tạo việc làm cho gần 250 nghìn lao động, trong đó có gần 1.160 lao động vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Nguồn vốn đã tạo điều kiện cho hơn 45.500 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; góp phần xây dựng, cải tạo trên 185 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh; hỗ trợ giúp hơn 3.000 lượt hộ nghèo có vốn xây dựng nhà bảo đảm an toàn.

Từ nay đến năm 2020, chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đề ra mục tiêu bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện có nhu cầu đều được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng chính sách xã hội; thực hiện tốt chỉ tiêu huy động vốn Ngân hàng chính sách xã hội giao; nâng cao chất lượng tín dụng bảo đảm nợ quá hạn dưới 0,1% tổng dư nợ…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam tiếp tục duy trì làm tốt phương thức ủy thác đối với các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội nhận ủy thác đánh giá, nhân rộng mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa về thu nhập cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Bảo đảm cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện có nhu cầu đều được tiếp cận các dịch vụ ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách ưu đãi của Chính phủ, hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam đã trao tặng bằng khen cho trên 50 tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2002-2017.

ĐÀO PHƯƠNG

Chia sẻ