Ứng dụng công nghệ hướng tới tài chính toàn diện

Thứ Sáu, 15/12/2017, 21:41:49

Ngày 15-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Quỹ Citi/Ngân hàng Citibank, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam, Công ty Tài chính quốc tế và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chương trình tọa đàm “Ứng dụng công nghệ hướng tới tài chính toàn diện tại Việt Nam” và Lễ công nhận cá nhân và tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi-Việt Nam 2017 (CMA 2017).

Tọa đàm đã cập nhật diễn biến và xu hướng công nghệ đối với dịch vụ tài chính, hướng tới mục tiêu tăng cường phổ cập tài chính tại Việt Nam.

PV