Hội thảo khoa học "Thể chế với phát triển kinh tế ở Việt Nam"

Thứ Ba, 09/01/2018, 20:15:28
 Font Size:     |        Print

Sáng 9-1, tại Hà Nội, Trường đại học Kinh tế quốc dân phối hợp Ban Kinh tế T.Ư và Chương trình KX 01/16-20 tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Thể chế với phát triển kinh tế ở Việt Nam". Tham gia hội thảo có nhiều đại biểu là các nhà khoa học, lãnh đạo và chuyên gia các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan T.Ư…

35 tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đề cập ba nhóm vấn đề: Những vấn đề chung về thể chế kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Thể chế kinh tế và các thị trường tại Việt Nam và Thể chế kinh tế với các vấn đề khác; tập trung làm rõ vai trò, các thành công và hạn chế của thể chế nói chung và thể chế kinh tế nói riêng trong phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Các đánh giá và kiến nghị tại hội thảo đã thống nhất cho rằng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong từng bước hoàn thiện thể chế nói chung, nhưng cần có thêm những đột phá về thể chế kinh tế, nhất là các thể chế về các khu hành chính kinh tế đặc biệt, các thể chế đặc thù phù hợp cho các vùng miền,... để khai thác mọi tiềm năng, nâng cao năng suất xã hội và đẩy nhanh phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững hơn.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, viện Kinh tế - Tài chính, Học viện Tài chính, Bộ Tài chính, tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam năm 2017, triển vọng năm 2018”.

32 tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đều thống nhất cho rằng, năm 2017 nền kinh tế Việt Nam đạt những thành công toàn diện và đỉnh cao về một loạt chỉ tiêu kinh tế kế hoạch và các cân đối kinh tế vĩ mô (nổi bật là kỷ lục mới về số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động; kết quả thu hút FDI và khách du lịch quốc tế; dự trữ ngoại tệ; sự bùng nổ thị trường chứng khoán và kim ngạch xuất khẩu…), cũng như sự cải thiện mạnh vị trí quốc gia trong xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, hệ số tín nhiệm quốc gia và lòng tin thị trường...

Năm 2018, dự báo về cơ bản tình hình giá cả, thị trường trong nước sẽ ổn định, trong khi giá nhiều dịch vụ công, mức lạm phát và sự cạnh tranh thị trường sẽ tiếp tục gia tăng. Các cơ quan chức năng cần chủ động đối phó, kiểm soát lạm phát và bảo vệ doanh nghiệp trong nước trước những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh.

PV

Chia sẻ