Hết năm 2017, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.105 tỷ đồng

Thứ Sáu, 09/02/2018, 12:01:25

NDĐT – Bộ Tài chính vừa công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý IV/2017 của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý IV năm 2017 là 5.105,537 tỷ đồng.

Hết năm 2017, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư hơn 5.105 tỷ đồng

Trong đó, một số thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư Quỹ BOG lớn như: tại Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hơn 3.040 tỷ đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVoil) dư 434 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu quân đội dư 383 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh (Saigonpetro) dư 345 tỷ đồng và Công ty thương mại và Dầu khí Đồng Tháp dư 169,7 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 là 1.432,795 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý IV năm 2017 là 1.556,323 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý IV năm 2017: 6,538 tỷ đồng;

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý IV năm 2017: 18 triệu đồng;

Trước đó, số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 1-1-2017: 2.389,891 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2017 (đến hết ngày 31-3-2017): 2.864,527 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2017 (đến hết ngày 30-6-2017): 3.975,665 tỷ đồng;

Số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2017 (đến hết ngày 30-9-2017): 5.222,545 tỷ đồng.

X.B