Con số ấn tượng

Thứ Hai, 10/09/2018, 02:08:24
 Font Size:     |        Print

313,5 triệu USD là tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tám tháng năm 2018, trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng đạt 105,8 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 63,8 triệu USD, chiếm 20,4%; lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 45,9 triệu USD, chiếm 14,6%.

Chia sẻ