Nhandan en ligne
Đảng và cuộc sống
Ðảng bộ Văn phòng Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết T.Ư 7, khóa XI
Thứ tư, 07/08/2013 - 10:17 PM (GMT+7)
 
ĐÓng gói sữa hộp Mộc Châu.

Chiều 7-8, tại Hà Nội, Ðảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) tới đông đảo cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ và các đảng viên thuộc Ðảng bộ Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Các đại biểu cũng được thông tin về một số vấn đề quan trọng mà Hội nghị T.Ư 7 đã thảo luận và thông qua, như công tác quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ðảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; kết quả một năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới;...

 

PV


logo