Nhandan en ligne
Tin tức - Sự kiện
Trung tướng Ðào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam:
Công tác phụ nữ trong Quân đội có bước phát triển vững chắc 
Thứ ba, 13/03/2012 - 09:55 PM (GMT+7)
 
... Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thử thách đan xen, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, sự chỉ đạo định hướng của Ðoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN), Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, công tác phụ nữ, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong quân đội đã có bước phát triển mới vững chắc.

T.Ư Hội LHPNVN và Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp, trong đó đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2003-2005 và những năm tiếp theo. Sau năm năm triển khai thực hiện, chương trình phối hợp hoạt động đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ðể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Hội LHPNVN và Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam đã thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên giai đoạn 2009-2012 

Qua quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp với Hội LHPNVN trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và công tác phụ nữ, cán bộ nữ của Bộ Quốc phòng đã thu được nhiều kết quả tốt. Các đơn vị trong quân đội đã tập trung phối hợp với các cấp hội phụ nữ tuyên truyền, vận động giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ X, XI; Nghị quyết số 11/NQ-T.Ư của Bộ Chính trị về"Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Nghị quyết Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua"Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc", được cụ thể hóa từ phong trào"Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X phát động. Thông qua đó, giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ nhận thức, hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ của đơn vị.

Hằng năm, vào các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, ngày truyền thống của quân đội và của phụ nữ, các đơn vị đã phối hợp các cấp hội phụ nữ tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực, phong phú và sôi nổi như: nói chuyện thời sự, truyền thông, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thi tìm hiểu truyền thống... đã thu hút hàng triệu lượt người tham gia.

Với hơn 90 nghìn cán bộ, hội viên, lực lượng phụ nữ Quân đội có mặt ở hầu khắp các loại hình đơn vị, đứng chân trên mọi miền của Tổ quốc, tham gia toàn diện trên các lĩnh vực công tác, những năm qua, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị xã hội, nhất là trong tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể các cấp và trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các học viện, nhà trường. Phụ nữ Quân đội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khẳng định vị thế của mình trong cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. 5 năm qua, có 1.420 đề tài do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia đã được ứng dụng mang lại hiệu quả thực tiễn cao trong nhiều  lĩnh vực. Nhiều chị đã được bầu vào các cương vị lãnh đạo, là đại biểu tham dự các kỳ Ðại hội của tổ chức Ðảng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp...logo