Nhandan en ligne
Tin tức - Sự kiện
Hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
Thứ năm, 22/08/2013 - 10:19 PM (GMT+7)
 
Ngày 22-8, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ chủ chốt các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra. Ðồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất về nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ của các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy; trao đổi kinh nghiệm và bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy. Theo Quy định 183-QÐ/T.Ư, ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng thì Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy có chức năng tham mưu giúp các tỉnh ủy, thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Nhiệm vụ chủ yếu là: nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách, nghị quyết, đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy cho chủ trương về hoạt động của các cơ quan nội chính ở địa phương; định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong toàn Ðảng bộ. Ban Nội chính các Tỉnh ủy Thành ủy thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy; tham gia công tác cán bộ theo quy định; thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe truyền đạt, hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo Quy định 183 của Ban Bí thư, hướng dẫn một số chuyên đề về chế độ thông tin, báo cáo; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Ủy ban Kiểm tra và thảo luận làm rõ một số vấn đề trong công tác nội chính.

PV


logo