Nhandan en ligne
Phát triển kinh tế biển
Quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển - đảo trong hội nhập kinh tế quốc tế
Thứ hai, 15/06/2009 - 10:33 AM (GMT+7)
 
"Ngày kỹ thuật" ở Đoàn S80 Hải quân.

Năm 2005, GDP của kinh tế biển và vùng ven biển chiếm khoảng 40% so với GDP toàn tỉnh; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của kinh tế biển chiếm 60% so với toàn tỉnh; sản lượng thủy sản khai thác đạt 66.190 tấn các loại; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 22.550 tấn các loại; tổng lượng hàng hóa thông qua các cảng biển xấp xỉ ba triệu tấn/năm; số lượng khách đến du lịch các tuyến đảo và doanh thu từ du lịch biển đều tăng trưởng cao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang xúc tiến triển khai nhiều dự án kinh tế lớn về công nghiệp như: Nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin, Dự án cảng trung chuyển công-ten-nơ quốc tế Vân Phong, Dự án của Tập đoàn sản xuất thép POSCO, Dự án Nhà máy nhiệt điện than của Tập đoàn Sumiomo, Dự án Nhà máy đóng tàu biển của Tập đoàn STX và đang triển khai nhiều dự án du lịch sinh thái có quy mô lớn... Ðồng thời, tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu cơ sở hạ tầng trên tuyến biển, đảo, nhất là về giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia, cảng biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển-đảo, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thế liên hoàn, vững chắc trong thế trận phòng thủ và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong giai đoạn hiện nay, việc nước ta trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã mở rộng giao lưu quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi về hợp tác kinh tế với các nền kinh tế thành viên, thúc đẩy hoạt động đầu tư của các đối tác nước ngoài.

Xác định kinh tế biển đóng vai trò chủ yếu quyết định phát triển kinh tế của tỉnh, gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế với quốc phòng-an ninh, Tỉnh ủy Khánh Hòa xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với mục tiêu: "Xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường biển, tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh. Phấn đấu đến năm 2020 đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển-đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước giàu mạnh. Ðến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển chiếm 55-60% GDP toàn tỉnh; doanh thu từ du lịch biển đạt 7.000 tỷ đồng; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển; xây dựng một số khu kinh tế mạnh tại các vùng trọng điểm như: Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong; mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về biển". Ðồng thời, định hướng chiến lược quốc phòng-an ninh ở vùng biển và ven biển Khánh Hòa một cách cụ thể: "Phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta. Phát triển kinh tế biển phải gắn liền với quản lý, bảo vệ biển-đảo, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn biên phòng".

... Trong thời gian tới, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển-đảo ngày càng nặng nề, khó khăn và phức tạp hơn. Ðể bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng-an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy.

... Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển-đảo nhằm tạo môi trường ổn định cho các hoạt động kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ. Tích cực tham gia xây dựng các xã, phường biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh ổn định về chính trị, xã hội, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng-an ninh. Ðây là cơ sở vững chắc để xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, bảo đảm ứng phó kịp thời trong mọi tình huống.

Chăm lo xây dựng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Bộ đội Biên phòng; tập trung xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại với chất lượng cao, số lượng hợp lý, kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh; đổi mới thủ tục hành chính trong công tác quản lý biên giới biển phù hợp với chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, thuận lợi, thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng. Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng cao với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tham gia cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, âm mưu lợi dụng tự do tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp từng địa bàn; chú trọng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Ðẩy mạnh việc giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về biển, cũng như bảo vệ, khai thác nguồn lợi biển và ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước và Luật Quốc tế về biển mà Nhà nước ta tham gia ký kết, không vi phạm chủ quyền biển các nước láng giềng.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân để tạo sức mạnh tổng hợp đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển-đảo, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật, buôn lậu, buôn bán ma túy, gian lận thương mại, buôn bán, tàng trữ, sử dụng chất nổ, chất độc trái phép, phòng, chống hiệu quả các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái biển...

Nắm chắc tình hình địa bàn biên phòng để tích cực làm tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong việc chăm lo xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển-đảo...

NGUYỄN VĂN TỰ              
Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòalogo