Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo về hưu?

Thứ Hai, 04/04/2005, 05:27:00
 Font Size:     |        Print

Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, có thông báo về hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm) và tại thời điểm có thông báo về hưu còn thiếu từ một tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

Việc thông báo về hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 668/TTg ngày 11-11-1994 của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ về hưu đối với cán bộ, viên chức.

-----------------------------

Học sinh đang học lớp 11 đoạt giải trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi có được tuyển thẳng vào đại học ngay không? Trường hợp một người đoạt nhiều giải được ưu tiên thế nào?

Bộ Giáo dục và Ðào tạo: "Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy" quy định diện tuyển thẳng học sinh phổ thông đoạt giải quốc gia như sau:

Học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT, nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào hệ ÐH và CÐ; nếu tốt nghiệp THPT loại trung bình thì được tuyển thẳng vào hệ CÐ. Học sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi THPT, nếu tốt nghiệp THPT từ loại khá trở lên thì được tuyển thẳng vào hệ CÐ.

Kết quả thi quốc gia chọn học sinh giỏi theo chương trình lớp 12 của những học sinh đang học lớp 11 được bảo lưu cho kỳ tuyển sinh ÐH, CÐ năm kế tiếp sau. Học sinh đoạt một hay nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

-----------------------------

Ðối với các loại quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và do nhân dân đóng góp thì nội dung công khai tài chính bao gồm những gì?

Bộ Tài chính: Nội dung công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân gồm: Ðối tượng huy động, hình thức huy động và mức huy động của từng đối tượng. Ðối với các quỹ có nguồn thu là các khoản đóng góp bắt buộc, công khai thêm các đối tượng thuộc diện miễn giảm cùng với mức miễn giảm cụ thể đối với từng đối tượng. Chủ tịch Hội đồng quản lý hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc); người có trách nhiệm quản lý quỹ; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tổ chức huy động đóng góp của nhân dân cho đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, Chủ tịch Hội đồng xét thầu có trách nhiệm trả lời chất vấn về các nội dung công khai. Việc trả lời chất vấn phải thực hiện bằng văn bản và gửi tới người chất vấn. Thời gian trả lời chất vấn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận chất vấn. Trong trường hợp nội dung chất vấn phức tạp thì phải có giấy hẹn và trả lời chậm nhất là 45 ngày.

-----------------------------

Việc lưu thông động vật, sản phẩm động vật trong vùng có dịch?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Nhà nước quy định việc lưu thông động vật, sản phẩm động vật trong vùng có dịch như sau:

- Cấm đưa vào hoặc mang ra khỏi vùng có dịch các loại động vật, sản phẩm động vật dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố. Cấm mang ra khỏi vùng có dịch các loại thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, chất thải động vật có khả năng làm lây lan dịch bệnh. Khi vận chuyển động vật tới nơi giết mổ, sơ chế, bắt buộc phải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y.

- Trong trường hợp bắt buộc phải vận chuyển động vật dễ nhiễm bệnh dịch, sản phẩm động vật, thức ăn, chất thải qua vùng có dịch thì phải được phép của UBND cấp tỉnh và phải đi theo tuyến đường do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của tỉnh quy định và không được dừng lại. Sau khi đi qua vùng có dịch, phương tiện vận chuyển phải được khử trùng tiêu độc ngay.

- Cấm giết mổ, lưu thông, mua bán, trao đổi động vật, sản phẩm động vật trên cạn dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố.

-----------------------------

Quy định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc?

Tòa án nhân dân tối cao: Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. Nếu người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung đều có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu phần di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.


Theo:

Chia sẻ