Liên quan vụ thu hồi và hủy bỏ Quyết định điều động Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tri Tôn (An Giang):

Có dấu hiệu lạm quyền và chưa tuân thủ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thứ Năm, 08/03/2018, 07:53:47

NDĐT - Liên quan đến việc “Thu hồi và hủy bỏ Quyết định điều động Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Lê Văn Dũng”, ngày 8-3, Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã gửi công văn số 370/SNV-TT cho UBND huyện Tri Tôn, về việc báo cáo một số nội dung liên quan đề nghị thu hồi và hủy bỏ quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức đối với ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tri Tôn.

Cầm đèn chạy trước ô-tô

Công văn của Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến ký ghi rõ: “Để có cơ sở tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức đối với ông Lê Văn Dũng theo quy định tại khoản 5, Điều 22, Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015, Sở Nội vụ yêu cầu UBND huyện Tri Tôn báo cáo một số nội dung như sau:

Thứ nhất, việc thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã thời điểm 2008 đối với đồng chí Lê Văn Dũng và các trường hợp khác theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư 03/2004/TT-BNV ngày 16-1-2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 114/2003/NĐ-CP; Quy chế về việc tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 8-4-2008 của UBND tỉnh An Giang. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với đồng chí Lê Văn Dũng sau khi hết thời gian tập sự tại UBND xã An Tức (huyện Tri Tôn, An Giang).

Thứ hai, việc phân công, điều động đồng chí Lê Văn Dũng từ UBND xã An Tức về công tác tại phòng Nội vụ có phù hợp với quy định pháp luật không.

Thứ ba, việc chấp hành sự phân công, điều động công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Khoản 8, Điều 6 Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998). Việc chấp hành quyết định của cấp trên (Điều 6 Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998) đối với đồng chí Lê Văn Dũng sau khi được tuyển dụng vào công tác tại UBND xã An Tức. Trong trường hợp, đồng chí Lê Văn Dũng chấp hành quyết định phân công điều động công tác của cơ quan thẩm quyền dẫn đến việc không hoàn thành tập sự công chức tại UBND xã An Tức, trách nhiệm tổ chức, cá nhân (nếu có) liên quan việc điều động, phân công đồng chí Lê Văn Dũng. Nguyên nhân UBND huyện Tri Tôn tiếp tục phân công đồng chí Lê Văn Dũng công tác tại phòng Nội vụ sau khi có quyết định tuyển dụng đồng chí vào công tác tại UBND xã An Tức.

Thứ tư, trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu để xảy ra sai phạm (nếu có) liên quan việc tuyển dụng, phân công, điều động công tác đối với đồng chí Lê Văn Dũng và các trường hợp khác thời điểm 2008.

Thứ 5, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan tuyển dụng công chức cấp xã năm 2008.

Thứ 6, đề nghị UBND huyện Tri Tôn chỉ đạo phòng Nội vụ tạm ngưng việc thực hiện thôi trả lương đối với đồng chí Lê Văn Dũng, trong thời gian cơ quan thẩm quyền đang xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Tri Tôn về việc thu hồi và hủy quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 5-3-2018, UBND huyện và Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, An Giang, Phan Văn Sương ký quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ các Quyết định điều động cán bộ - công chức Nhà nước, bổ nhiệm công chức, viên chức, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo đối với ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Tri Tôn.

Theo đó, UBND huyện Tri Tôn hủy bỏ các quyết định: 3032/QĐ-UBND ngày 8-4-2009 v/v điều động cán bộ - công chức nhà nước của Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn. QĐ 5929/QĐ-UBND ngày 8-10-2012 v/v bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức của Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn. QĐ 7046/QĐ-UBND ngày 26-6-2017 v/v bổ nhiệm lại cán bộ - công chức nhà nước của Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn. Lý do QĐ số 2881/QĐ-UBND ngày 24-11-2008 của Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn v/v tuyển dụng công chức đối với ông Lê Văn Dũng đã được thu hồi và hủy bỏ bởi QĐ 1399/QĐ-UBND ngày 2-3-2018 của Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn.

Trong khi đương sự là ông Lê Văn Dũng chưa nhận quyết định thôi việc và đang có những kiến nghị về việc Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn ra quyết định thu hồi các quyết định liên quan đến mình thì lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn lại cầm đèn đi trước ô-tô khi tiến hành trao ngay giấy báo thôi trả lương từ ngày 1-3-2008 (trong khi quyết định thu hồi các quyết định cán bộ của ông Dũng được Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn ký ngày 5-3-2018) do Phó Trưởng phòng Nguyễn Khắc Hoài ký.

Một vấn đề khác cũng rất đáng chú ý là việc Quyết định số 7180/QĐ-SNV ngày 26-12-2008, bổ nhiệm ngạch công chức và xếp lương cán bộ công chức cấp xã cho ông Lê Văn Dũng do Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang ký thì việc Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn ra quyết định thôi trả lương có chăng lạm quyền?

Lật lại hồ sơ vụ việc

Trở lại vụ việc tiến hành kỷ luật, cách chức, hủy bỏ quyết định về nhân sự đối với ông Dũng cần xem xét thêm thông báo kết luận số 02-TB/UBKTHU ngày 24-1-2018 do Chủ nhiệm UBKT huyện Tri Tôn Phan Thanh Nhàn ký. Theo đó đã chỉ rõ một số điểm đáng chú ý: Đầu năm 2008, UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn nên UBND huyện Tri Tôn thành lập Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định 1426/QĐ-UBND ngày 8-7-2008 của UBND huyện Tri Tôn do ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch, bà Hồ Thị Kim Duyên, Trưởng phòng Nội vụ làm Phó Chủ tịch và các ông bà Vanh Si Tha, Trang Quốc Hải, Nguyễn Thị Phương Lan, Phạm Minh Châu làm ủy viên và Tô Trúc Linh (chuyên viên phòng Nội vụ) làm thư ký hội đồng. Lúc này bà Duyên chỉ đạo phân công cho ông Dũng là nhân viên phòng Nội vụ trực tiếp tham mưu cho bà về công tác tuyển dụng.

Biết mình không thuộc đối tượng dự tuyển, nhưng có mong muốn được xét tuyển nên ông Dũng đã gặp trực tiếp ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, Chủ tịch Hội đồng xin được xét tuyển công chức cấp xã tại UBND xã An Tức vị trí văn phòng - thống kê (lúc này xã đã đủ biên chế hai cán bộ).

Vậy nhưng, ngày 24-11-2008, UBND huyện Tri Tôn lại ban hành quyết định tuyển dụng bảy cán bộ, trong đó có đồng chí Lê Văn Dũng được Hội đồng xét tuyển dụng về xã An Tức để tập sự, phụ trách cán bộ văn phòng - thống kê xã (Quyết định 2881 của UBND huyện). Vậy trách nhiệm của Hội đồng xét tuyển mà ở đây là Chủ tịch hội đồng Nguyễn Quốc Thanh và Phó Chủ tịch hội đồng Hồ Thị Kim Duyên có biết hồ sơ của ông Lê Văn Dũng là không đủ điều kiện xét tuyển hay vì lý do gì mà vẫn ra quyết định tuyển dụng?

Chính quyết định này, đồng chí Lê Văn Dũng đã được Giám đốc Sở Nội vụ An Giang ký quyết định QĐ 7180/QĐ-SNV, ngày 26-12-2008 hưởng lương từ ngày 1-5-2008, hệ số 2,34, bậc 1, ngạch 01003 tại UBND xã An Tức nhưng thực tế ông Lê Văn Dũng nhận lương hợp đồng tại phòng Nội vụ huyện Tri Tôn cho đến tháng 4-2009.

Một điểm đáng chú ý khác, kết luận của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn ghi rõ: Đồng chí Hồ Thị Kim Duyên thông qua Hội đồng xét duyệt bằng hình thức điện thoại cho thành viên tuyển dụng có liên quan đến ngành của cá nhân cán bộ xét tuyển dụng, không tổ chức họp hội đồng tuyển dụng. Đồng thời, chỉ đạo đồng chí Dũng lập biên bản xét tuyển số 42 ngày 12-11-2008 xét cho bảy cán bộ, do đồng chí Trần Thanh Võ làm thư ký (trong khi ông Võ không nằm trong thành phần hội đồng đã dẫn chứng ở trên).

Ngày 2-4-2009, Trưởng phòng Nội vụ Hồ Thị Kim Duyên biết ông Dũng không công tác tại UBND xã An Tức nhưng vẫn ban hành văn bản hợp thức hóa đề nghị UBND huyện điều động ông Lê Văn Dũng từ UBND xã An Tức về công tác tại cơ quan Phòng Nội vụ huyện. Vậy, việc ông Lê Văn Dũng được tuyển dụng và trải qua thời gian tập sự (trên giấy tờ) tại UBND xã An Tức và điều động về lại phòng Nội vụ đều do bà Hồ Thị Kim Duyên, Trưởng phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch hội đồng xét tuyển chỉ đạo. Đây là mấu chốt giúp cho việc xét tuyển sai đối tượng và liên quan đến công tác bổ nhiệm hiện nay bị bãi bỏ. Vai trò của bà Hồ Thị Kim Duyên, nguyên Trưởng phòng Nội vụ nay Trưởng phòng Tư pháp huyện Tri Tôn cần được xem xét! Và vai trò của Chủ tịch hội đồng xét tuyển là ông Nguyễn Quốc Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, hiện Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang cũng cần xem xét!

* Hủy bỏ quyết định điều động Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn

Đơn xin cứu xét của ông Lê Văn Dũng gửi ngày 8-3-2018.

Công văn của Sở Nội vụ An Giang gửi UBND huyện Tri Tôn liên quan vụ việc.

HẢI THƯ