Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Y tế Lâm Đồng

Thứ Năm, 20/09/2018, 15:26:39

NDĐT - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng… qua đó, phát hiện nhiều sai phạm và đề nghị xử lý. Trong đó, có việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ đối với 13 trường hợp.

Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Y tế Lâm Đồng

Bệnh viện II Lâm Đồng. (Ảnh: H.S)

Theo kết luận thanh tra, Sở Y tế Lâm Đồng phê duyệt quyết toán và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện chưa đúng quy định, đối với việc chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng lao động chưa phải là công chức, viên chức hơn 55,9 tỷ đồng; chưa kịp thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng theo quy định, dẫn đến chín đơn vị chi sai tiền lương tăng thêm cho các lao động hợp đồng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống, với tổng số tiền hơn 834 triệu đồng; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức (văn thư, thủ kho, thống kê) chưa đúng đối tượng; chưa xây dựng, xác nhận quy hoạch trưởng phòng, phó trưởng phòng và lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc, giai đoạn 2020-2025, theo quy định của Tỉnh ủy Lâm Đồng…

Theo quyền hạn, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi tài khoản, tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng (gồm chi tiền lương tăng thêm, chi khoán công tác phí, chi tiền phụ cấp thủ thuật không đúng mức phụ cấp, chi phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định...). Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở ngành liên quan, kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý việc chi chế độ phụ cấp ưu đãi nghề chưa đúng quy định số tiền hơn 55,9 tỷ đồng và làm rõ trách nhiệm của từng ngành; có phương án xử lý đối với 63 trường hợp vượt chỉ tiêu giường bệnh đang làm việc trong các cơ sở y tế.

* Tại một thông báo kết luận thanh tra khác, về trách nhiệm Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng, trong công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện II Lâm Đồng, thanh tra tỉnh phát hiện hàng loạt sai phạm, như bồi thường, hỗ trợ trùng diện tích, lớn hơn diện tích thu hồi; tính toán bồi thường cho các hộ dân thấp hơn diện tích thu hồi...

Cụ thể, bồi thường, hỗ trợ một trường hợp trùng diện tích 523 m2; bồi thường, hỗ trợ bảy trường hợp lớn hơn diện tích thực tế thu hồi 1.273 m2; tính toán bồi thường, hỗ trợ các hộ dân tại phường B'Lao, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) thấp hơn diện tích thực tế đất thu hồi là 353 m2; lập, thẩm tra và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình thuộc dự án chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tế, còn sai sót nên trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh nhiều lần, bổ sung tăng giảm khối lượng tại các công trình; dự toán các công trình được lập, thẩm tra và phê duyệt không đúng do tính sai, tính thừa khối lượng, tính sai định mức làm tăng chi phí công trình…

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, mức độ sai phạm đối với Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng qua các thời kỳ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các đơn vị, cá nhân liên quan đến các sai phạm.

BẢO VĂN