11 điểm cần lưu ý trong Dự thảo Luật Đường sắt mới

NDĐT - Dự thảo Luật Đường sắt (ngày 24-8-2016 gồm 9 chương, 95 điều) là bản sửa đổi Luật Đường sắt năm 2005 (dưới đây gọi tắt là Dự thảo) và đang được xin ý kiến công luận rộng rãi để tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong thời gian tới… Về cơ bản, đây là một dự thảo công phu và có nhiều điều chỉnh mạnh, kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy ngành vận tải đường sắt đổi mới và phát triển theo cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh mới.  (25/09/2016)

TIN BÀI KHÁC

Thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

  17/09/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

  17/09/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai (PCTT); khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. 

Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  11/09/2017
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP (ngày 25-5-2017) của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. 

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

  10/09/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Về lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

  09/09/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu (GNHS-TL) vào Lưu trữ cơ quan (LTCQ), Lưu trữ lịch sử (LTLS). 

Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm

  05/09/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm (BPBĐ), cung cấp thông tin về BPBĐ bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký BPBĐ.  

Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

  28/08/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

  20/08/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NÐ-CP ngày 4-4-2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.  

20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

  13/08/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. 

Quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  12/08/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.  

Sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

  07/08/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NÐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

  31/07/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2017/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NÐ-CP ngày 23-7-2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.