11 điểm cần lưu ý trong Dự thảo Luật Đường sắt mới

NDĐT - Dự thảo Luật Đường sắt (ngày 24-8-2016 gồm 9 chương, 95 điều) là bản sửa đổi Luật Đường sắt năm 2005 (dưới đây gọi tắt là Dự thảo) và đang được xin ý kiến công luận rộng rãi để tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong thời gian tới… Về cơ bản, đây là một dự thảo công phu và có nhiều điều chỉnh mạnh, kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy ngành vận tải đường sắt đổi mới và phát triển theo cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh mới.  (25/09/2016)

TIN BÀI KHÁC

Ðiều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  07/01/2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2017/NÐ-CP về Ðiều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. 

Quy chế về Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  11/12/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg về Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (mạng lưới TBT) và Ban liên ngành TBT, nhằm thực thi các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

Về chuyển DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

  03/12/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 

Cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

  31/10/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 44/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. 

Bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

  23/10/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

Điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô-tô

  21/10/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17-10-2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô-tô.  

Hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

  09/10/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 110/2017/NÐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH). 

Việc xuất cảnh, nhập cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia

  08/10/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 43/2017/QÐ-TTg quy định trách nhiệm, thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia. 

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

  25/09/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1355/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL). Luật TGPL số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba, ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.  

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung

  18/09/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1359/QÐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14. 

Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia

  18/09/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 91/NQ-CP về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia. 

Thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

  17/09/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.