Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Thứ Ba, 30/08/2011, 02:16:00
 Font Size:     |        Print

Ngày 22-8-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2011/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nghị định quy định rõ các hành vi vi phạm quyền trẻ em, như: Cha, mẹ bỏ rơi con, người giám hộ bỏ rơi trẻ em được mình giám hộ; dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc, khống chế trẻ em đi lang thang, lợi dụng trẻ em lang thang để trục lợi; dụ dỗ, lừa dối, ép buộc trẻ em mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; lôi kéo trẻ em đánh bạc; bán, cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất kích thích khác có hại cho sức khỏe; dụ dỗ, lừa dối, dẫn dắt, chứa chấp, ép buộc trẻ em hoạt động mại dâm; xâm hại tình dục trẻ em...

Nghị định cũng quy định cụ thể trách nhiệm bảo đảm các quyền cơ bản của trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác này.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-10-2011.