Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
Thứ hai, 13/05/2013 - 02:21 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2013/NÐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Nghị định này quy định về tổ chức hoạt động thanh tra giáo dục bao gồm: tổ chức thanh tra giáo dục; hoạt động thanh tra giáo dục; thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục; trách nhiệm và mối quan hệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động thanh tra giáo dục.

Theo đó, tổ chức thanh tra giáo dục gồm Thanh tra Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục và Ðào tạo. Hoạt động của thanh tra giáo dục gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục...

Nghị định gồm bảy chương, 29 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2013, thay thế Nghị định số 85/2006/NÐ-CP ngày 18-8-2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

* Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 46/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và sử dụng phí sát hạch cấp giấy phép lái tàu cho các đối tượng tham gia sát hạch để được cấp giấy phép lái tàu, gồm bốn điều. Theo đó, mức thu phí lần đầu là 400 nghìn đồng/thí sinh, mức phí sát hạch lại là 200 nghìn đồng/thí sinh. Khoản thu này thuộc ngân sách Nhà nước, cơ quan thu phí được trích lại 90% để trang trải chi phí tổ chức sát hạch, 10% phí còn lại nộp ngân sách Nhà nước. Thông tư này bãi bỏ các nội dung quy định về phí sát hạch lái tàu tại Quyết định 17/2007/QÐ-BTC trước đó và có hiệu lực thi hành từ ngày 10-6-2013. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

* Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 07/2013/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe do ngành GTVT quản lý trong phạm vi cả nước, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống này. Thông tư gồm năm chương, 19 điều, quy định trách nhiệm của Tổng cục Ðường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý hệ thống thống nhất trong phạm vi toàn quốc, Sở Giao thông vận tải các địa phương chịu trách nhiệm quản lý trong phạm vi địa phương,...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-7-2013.

 border=