Các bệnh viện sẽ tự đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Thứ Sáu, 15/12/2017, 07:17:07

NDĐT - Từ ngày 15-12-2017 đến 27-2-2108, Bộ Y tế tiến hành đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện năm 2017. Để hướng dẫn các bệnh viện tự chấm điểm, ngày 15-12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn bộ Tiêu chí chấm điểm cho các cơ sở y tế trên cả nước.

Các bệnh viện sẽ tự đánh giá sự hài lòng của người bệnh

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn cho biết, hoạt động đánh giá sự hài lòng của người bệnh được triển khai trên quy mô toàn quốc, để đo lường sự hài lòng của người bệnh theo nội dung quy định về cải cách hành chính của Chính phủ. Để đánh giá sự hài lòng của người bệnh, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành Tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh” năm 2017, nhằm thống nhất đo lường, đánh giá tại tất cả các địa phương, bệnh viện.

Trong thời gian từ ngày 18 đến 31-12, 37 bệnh viện tuyến Trung ương trực thuộc Bộ, các bệnh viện thuộc các học viện nhà trường trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh của 63 tỉnh, thành phố tổ chức tự chấm điểm theo bộ Tiêu chí chấm điểm.

Để thẩm định kết quả tự đánh giá, từ ngày 2-1-2018 đến 20-1-2018, căn cứ báo cáo kết quả tự chấm điểm của các bệnh viện, Bộ Y tế sẽ thành lập các đoàn phúc tra chéo giữa các bệnh viện và đoàn thẩm định của Bộ Y tế. Mỗi Sở Y tế phúc tra một bệnh viện đa khoa tỉnh và một bệnh viện chuyên khoa của Sở Y tế khác. Các bệnh viện tuyến Trung ương phúc tra chéo với nhau.

Bộ Y tế thành lập các đoàn thẩm định ngẫu nhiên kết quả tự chấm điểm của 2/3 bệnh viện tuyến Trung ương, 1/3 bệnh viện tuyến tỉnh và những bệnh viện chưa thống nhất kết quả đánh giá.

Kết quả đánh giá, thẩm định được công bố công khai. Những bệnh viện đạt kết quả xuất sắc về thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện năm 2017 sẽ được ghi nhận và công bố nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2018.

THIÊN LAM