Ba điều kiện để virus cúm gia cầm gây bệnh cho người

Thứ Sáu, 17/09/2010, 05:18:00

Cơ chế lây từ gà sang người và người sang người vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu để làm sáng tỏ, vì nó liên quan đến tính di truyền và việc các kháng nguyên của virus có dịch chuyển hay không. Việc virus cúm gà có lây từ người sang người hay không còn là điều bí ẩn của sinh học, mà các nhà khoa học phải nghiên cứu để tìm ra.

Thường thì virus gà phải tái tổ hợp ở một vật chủ thứ hai rồi mới lây được. Trường hợp có thể là một virus gia cầm tái tổ hợp với một virus cúm ở một loài động vật có vú (như lợn), hoặc cũng có thể virus gia cầm tái tổ hợp với virus cúm ngay ở người. Khi đó, nó sẽ biến đổi thành một phân type virus mới, trở nên rất nguy hiểm. Như vậy, virus cúm gà muốn gây bệnh cho người phải có các điều kiện: vượt qua rào cản của loài (gà và người); có độc lực cao; cơ thể cảm thụ (người) có các yếu tố khiếm khuyết về miễn dịch và có yếu tố đồng nhiễm (phù hợp về di truyền học).

TheoTheo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương