Chim cảnh có khả năng nhiễm virus cúm A

Thứ Sáu, 17/09/2010, 05:18:00

Hầu hết các loài chim đều có thể cảm nhiễm với virus cúm A, trong đó có một số loài phát bệnh, một số loài khác chỉ là ổ chứa virus mà không phát bệnh. Như vậy, các loài chim cảnh có khả năng nhiễm virus cúm A từ chim hoang dã, hoặc từ các loài gia cầm ốm, rồi từ đó làm lây nhiễm cho người, vì chim cảnh thường được chăm nuôi ở gần người.

Người ta chưa chứng minh được đường lây truyền bệnh cúm qua vật trung gian là muỗi, cũng như các côn trùng hút máu khác.