Chim cảnh có khả năng nhiễm virus cúm A

Thứ Sáu, 17/09/2010, 05:18:00

Hầu hết các loài chim đều có thể cảm nhiễm với virus cúm A, trong đó có một số loài phát bệnh, một số loài khác chỉ là ổ chứa virus mà không phát bệnh. Như vậy, các loài chim cảnh có khả năng nhiễm virus cúm A từ chim hoang dã, hoặc từ các loài gia cầm ốm, rồi từ đó làm lây nhiễm cho người, vì chim cảnh thường được chăm nuôi ở gần người.

Người ta chưa chứng minh được đường lây truyền bệnh cúm qua vật trung gian là muỗi, cũng như các côn trùng hút máu khác.

TheoTheo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương