9,9 triệu USD cho chương trình giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

Thứ Sáu, 17/09/2010, 11:51:00

Chương trình được thực hiện đến năm 2010 tại 10 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền núi phía bắc và bốn tỉnh Tây Nguyên, nơi có tỷ lệ bà mẹ, trẻ sơ sinh tử vong cao hơn so với mức bình quân của cả nước.

Mục tiêu của chương trình là đến năm 2010, tỷ lệ tử vong mẹ tại khu vực miền núi phía bắc giảm từ 411/100.000 ca đẻ xuống còn 200/100.000 ca đẻ; khu vực Tây Nguyên giảm từ 178/100.000 ca đẻ xuống còn 100/100.000 ca đẻ. Việc đạt được hai chỉ tiêu trên sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ bình quân tử vong bà mẹ của Việt Nam xuống còn 130/100.000 ca đẻ vào năm 2010, trong khi mức hiện nay là 165/100.000 ca đẻ.

Đối với trẻ sơ sinh, tỷ lệ tử vong sẽ giảm từ 31,6 xuống còn 22/1.000 ca ở các tỉnh miền núi phía bắc vào năm 2010. Chương trình giảm thiểu tử vong mẹ và tử vong trẻ sơ sinh là giai đoạn hai của “Kế hoạch tổng thể quốc gia về làm mẹ an toàn”, được triển khai từ 2006-2010, nhằm đạt được mục tiêu Thiên niên kỷ liên quan tới giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh vào cuối năm 2015.

Theo