Kỷ niệm 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Xây dựng lực lượng tác chiến điện tử tiến lên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ Năm, 18/12/2014, 19:27:04
 Font Size:     |        Print
 

Bộ đội Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng) thực hành trinh sát phát hiện, định vị mục tiêu.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Bộ Tổng Tham mưu, những năm qua, Ðảng ủy, Chỉ huy Cục Tác chiến điện tử (TCÐT) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, làm cơ sở "đi tắt, đón đầu", xây dựng lực lượng TCÐT tiến lên cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Là cơ quan đầu ngành toàn quân về lĩnh vực TCÐT, thực hiện chức năng tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng TCÐT toàn quân và trực tiếp chỉ huy, quản lý lực lượng TCÐT chuyên trách của Bộ Quốc phòng. Trong xây dựng và phát triển lực lượng, Cục TCÐT luôn coi trọng ổn định về tổ chức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả công tác; kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng định hướng xây dựng, tổ chức hoạt động TCÐT trong từng giai đoạn. Kiện toàn hệ thống cơ quan chỉ đạo tham mưu chiến lược, chiến dịch và lực lượng TCÐT chuyên trách của Bộ, các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng. Nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn, hoạt động điện tử chống phá Ðảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động để đề xuất phương án xử trí kịp thời. Ðồng thời, tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị của Ðảng, Nhà nước, Quân đội và giải quyết tình hình phức tạp ở các điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Với đặc thù của một ngành mới, lĩnh vực mới của Quân đội, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, Cục TCÐT thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trong đó lấy xây dựng đội ngũ cán bộ làm nòng cốt. Cùng với việc phát huy tốt đội ngũ cán bộ, chuyên gia đầu ngành được đào tạo cơ bản về chuyên ngành ở trong, ngoài nước, Cục đã tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng và phối hợp các học viện, nhà trường quân đội đào tạo nhiều khóa kỹ sư, chuyển loại TCÐT, khai thác, sửa chữa khí tài cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong Cục và lực lượng TCÐT toàn quân. Mở mã ngành đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu, kỹ thuật và nhân viên chuyên môn TCÐT. Ðồng thời, cử cán bộ, nhân viên đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, kết hợp các dự án mua sắm khí tài để bồi dưỡng cán bộ, làm nòng cốt cho việc nâng cao trình độ công tác chỉ huy tham mưu, nghiên cứu khoa học và khai thác sử dụng, sửa chữa khí tài... Do vậy, đến nay đại đa số cán bộ của Cục TCÐT đã có trình độ đại học, trên đại học, được đào tạo, bồi dưỡng nội dung cơ bản về chuyên ngành TCÐT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Mặc dù còn gặp một số khó khăn, nhất là về trang bị khí tài, cơ sở vật chất huấn luyện, nhưng những năm qua, Cục TCÐT đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu hằng năm của Tổng Tham mưu trưởng. Bám sát phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; coi trọng huấn luyện cán bộ, nhân viên, kíp trắc thủ. Thực hiện nghiêm túc việc huấn luyện theo phân cấp; gắn lý thuyết với thực hành, giảng đường, thao trường với huấn luyện thực hành trinh sát, gây nhiễu ở nhiều loại địa hình và điều kiện thời tiết khí hậu; huấn luyện đến đâu, kiểm tra đến đó. Kết hợp tổ chức huấn luyện theo kế hoạch với tham gia các cuộc diễn tập và bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong huấn luyện.

Bên cạnh đó, Cục TCÐT luôn coi trọng công tác nghiên cứu, cải tiến trang bị, khí tài, gắn thực hiện Nghị quyết 382 của Quân ủy T.Ư và Cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng. Cục có nhiều đề tài cấp bộ, cấp tổng cục và nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có giá trị sử dụng cao, tiết kiệm được ngân sách, như: Cải tiến khí tài trinh sát, gây nhiễu sóng cực ngắn; khí tài trinh sát định hướng sóng ngắn; chế thử thành công khí tài gây nhiễu thông tin vệ tinh...; đưa dây chuyền sản xuất vật tư kỹ thuật, phục vụ nhu cầu sản xuất trang bị của ngành và Quân đội. Cùng với đó, Cục còn tham mưu, đề xuất mua sắm một số khí tài mới, phù hợp đặc điểm thời tiết, khí hậu và điều kiện địa lý của Việt Nam đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả tốt. Nhất là, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy T.Ư về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo", Cục TCÐT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và nhân viên; coi trọng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo viên, đội mẫu, giáo án, mô hình và ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện. Do vậy, những năm qua, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Cục TCÐT qua kiểm tra, luôn được cấp trên đánh giá tốt; kết quả huấn luyện hằng năm, 100% khoa mục đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% khoa mục khá, giỏi; nhiều đơn vị trực thuộc Cục được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Ðơn vị huấn luyện giỏi". Năm 2014, tham gia bảo vệ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Ðiện Biên Phủ và các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng tổ chức, lực lượng của Cục TCÐT đã được Bộ trưởng Quốc phòng tặng bằng khen.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực quốc phòng - an ninh và đặt ra yêu cầu mới đối với Quân đội, trong đó có lực lượng TCÐT. Với thủ đoạn tập trung đánh phá hệ thống phòng không, hệ thống chỉ huy điều khiển các cấp, các trung tâm kinh tế, chính trị-xã hội, đài phát thanh, truyền hình và huyết mạch giao thông bằng các vũ khí chủ yếu như tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật, vũ khí xung điện từ, vũ khí điều khiển chính xác các loại... Ðể góp phần cùng quân và dân cả nước đối phó hiệu quả các thủ đoạn của kẻ thù và bảo vệ vững chắc các mục tiêu của ta, lực lượng TCÐT cần phải tiếp tục được hoàn thiện và phát triển nhiều mặt. Trong đó, làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu về xây dựng lực lượng, bổ sung trang bị và tổ chức thực hiện tốt hoạt động TCÐT; xây dựng lực lượng giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn 2030 có cơ cấu cân đối, hợp lý theo hướng ưu tiên phát triển các đơn vị TCÐT cơ động chuyên trách của Bộ, đồng thời chú trọng xây dựng lực lượng TCÐT tại chỗ đủ sức thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực, địa bàn trọng điểm cả về biên chế tổ chức, lực lượng, nhiệm vụ, trang bị khí tài. Ðồng thời, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho bộ đội TCÐT, có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Giáo dục cho bộ đội nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, những ưu điểm và hạn chế của đối phương; kế thừa truyền thống, kinh nghiệm của Bội đội TCÐT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Làm cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nhiệm vụ, tin tưởng vào khả năng, cách đánh và giành thắng lợi trong mọi tình huống.

Không ngừng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, trong đó coi trọng huấn luyện khai thác các loại trang bị TCÐT có trong biên chế. Tổ chức huấn luyện nhiều hình thức, nhất là huấn luyện phân đội, các kíp trắc thủ theo các phương án chiến đấu; khai thác hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế, đi đôi nghiên cứu khai thác làm chủ khí tài mới ngay từ khâu tiếp nhận. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, hiểu biết chung về TCÐT với nghiên cứu tổ chức sử dụng lực lượng, tìm cách đánh TCÐT phù hợp, hiệu quả. Ðẩy mạnh việc nghiên cứu, cải tiến, chế thử trang bị, vật tư kỹ thuật. Phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ hiện có, nhất là đội ngũ kỹ sư, cán bộ đã được đào tạo về TCÐT đã trải qua thực tiễn công tác. Tăng cường cán bộ kỹ thuật giỏi của Trung tâm 80, phối hợp lực lượng kỹ thuật của các đơn vị TCÐT hình thành các nhóm chuyên sâu về khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. Có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu...

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đã và đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quân đội nói chung, trong đó có lực lượng TCÐT. Những kết quả đạt được cùng những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định thời gian tới, là cơ sở để Cục TCÐT "đi tắt, đón đầu" xây dựng lực lượng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng PHẠM HUY DŨNG Cục trưởng Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng)