Quảng Bình chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho người dân xã Quảng Hải

Thứ Năm, 10/11/2016, 12:40:03
 Font Size:     |        Print
 

Người dân Quảng Hải làm thủ tục nhận tiền bồi thường thiệt hại.

NDĐT - Chiều 9-11, tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình tiến hành chi trả chi trả bồi thường thiệt hại đợt 1 cho người dân do sự cố ô nhiễm môi trường biển. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Bình thực hiện việc chi trả bồi thường thiệt hại.

Theo quyết định số 3299/QĐ-UBND của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt đối tượng bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển, xã Quảng Hải có 46 tàu dưới 90CV, một tàu hơn 90CV, một thuyền không gắn máy và ba lao động mất thu nhập được bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Cụ thể, định mức chi trả đối với một tàu dưới 20 CV là 64 triệu đồng, tàu có công suất từ 20 đến dưới 50 CV được chi trả 91,2 triệu đồng, tàu có công suất từ 90CV trở lên được hỗ trợ 109,3 triệu đồng và thuyền không gắn máy được hỗ trợ gần 35 triệu đồng.

Đối với ba lao động mất thu nhập được bồi thường gần 17,5 triệu đồng/người. Mức bồi thường trên được áp dụng trong thời gian sáu tháng. Các đối tượng được nhận 50% số tiền bồi thường.

Việc chi trả được tiến hành công khai, nghiêm túc, đúng quy định, đúng đối tượng nên đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Từ sau việc chi trả bồi thường tại xã Quảng Hải, tỉnh Quảng Bình sẽ rút kinh nghiệm và tiến hành chi trả tại tất cả các xã biển bị ảnh hưởng, phấn đấu chậm nhất đến cuối tháng 11-2016 hoàn thành việc chi trả đợt 1.

HƯƠNG GIANG