Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng - đức trị hay pháp trị ?

LTS - Phòng, chống tham nhũng đang là yêu cầu, đòi hỏi bức thiết cả trong công tác xây dựng Ðảng và phát triển đất nước. Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV đang xem xét, thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Báo Nhân Dân cuối tuần số này tổ chức chuyên đề, góp ý kiến cho dự thảo Luật, đồng thời góp phần đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (18/11/2017)

TIN BÀI KHÁC

Bài học nêu gương

  18/11/2017
Nhìn lại diễn biến đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, có thể thấy rằng, cuộc đấu tranh của Ðảng, Nhà nước và Nhân dân ta chống "giặc nội xâm" này đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng khi không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng, các trường hợp tham nhũng đều bị xử lý, dù ở cấp bậc, cương vị công tác nào. Ðiều đó thể hiện rõ quyết tâm của người đứng đầu Ðảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong nỗ lực loại trừ những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của chế độ.  

Cùng xây dựng một cộng đồng thịnh vượng

  11/11/2017
Diễn ra từ ngày 6 đến 11-11 tại thành phố biển Đà Nẵng, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, phát triển hài hòa, nơi 21 nền kinh tế thành viên cùng nhất trí vạch ra lộ trình hướng tới một tương lai tươi sáng để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thế giới.  

Tiếp tục duy trì quan hệ truyền thống Nga - Việt trước sau như một

  04/11/2017
Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2017), bà Na-ta-li-a Xa-phin-xcai-a (Natalia Shafinskaia), Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam có buổi trò chuyện với PV báo Nhân Dân cuối tuần, thông tin các sự kiện trong đợt kỷ niệm, đồng thời chia sẻ, bày tỏ tình cảm sâu sắc với đất nước và con người Việt Nam. 

Năm động lực tích cực từ APEC

  04/11/2017
Chính thức tham gia APEC từ 14-11-1998, Việt Nam đã và đang đóng góp hàng chục sáng kiến cho các lĩnh vực hợp tác khác nhau của APEC. 

Phá vỡ lực cản để cải cách tổ chức bộ máy

  04/11/2017
Vấn đề được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm trong tuần làm việc thứ hai này của Quốc hội là công tác giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (TCBMHCNN) giai đoạn 2011 - 2016. Nhiều đại biểu Quốc hội (ÐBQH) đã thẳng thắn góp ý vào Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo của Ðoàn giám sát, trao đổi, thảo luận tại Hội trường về các hạn chế, yếu kém cũng như nguyên nhân của những yếu kém trong tổ chức bộ máy công quyền hiện nay. 

Ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười

  04/11/2017
Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, là hồi kèn xung trận làm chấn động địa cầu, thức tỉnh cả loài người tiến bộ. 

Chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn

  28/10/2017
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc ngày 23-10 với một chương trình nghị sự dày đặc. Đây cũng là thời điểm sắp kết thúc năm thứ hai của nhiệm kỳ Quốc hội 2016-2021, rất nhiều công việc quan trọng có sức ảnh hưởng to lớn đến công cuộc phát triển đất nước giai đoạn mới, đòi hỏi mỗi Đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. 

Bài học sâu sắc lấy dân làm gốc

  28/10/2017
“Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; sẵn sàng học hỏi nhân dân,…” - là những bài học vô cùng quý báu trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Hơn lúc nào hết, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bài học thân dân, gần dân, kính dân, vì dân phải được thấm nhuần triệt để từ lãnh đạo cấp cao đến mỗi cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở. 

Hiệu quả của “sửa đổi lối làm việc”

  20/10/2017
Có rất nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tế triển khai các Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương Đảng. Trong đó, sự vận dụng linh hoạt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thay đổi cách nghĩ cách làm, kịp thời “sửa đổi lối làm việc” của cấp ủy các cấp sao cho thật phù hợp với điều kiện từng địa phương đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.  

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Trung ương đã đề ra

  14/10/2017
Sau bảy ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã bế mạc vào sáng ngày 11-10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Ðại hội XII của Ðảng, Hội nghị đã tập trung bàn nhiều vấn đề lớn, khó, quan trọng và rất phức tạp, nhưng đã thành công tốt đẹp.  

Tạo đột phá từ công tác cán bộ

  14/10/2017
Một trong những nội dung quan trọng vừa được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu (khóa XII) thảo luận là Ðề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, trung du phía bắc, trong lĩnh vực xây dựng Ðảng cũng đã luôn chú trọng đổi mới công tác cán bộ. 

“Phê bình và sửa chữa” trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

  07/10/2017
Tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tháng 10-1947. Đây là một văn kiện quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tác phẩm cô đọng trong 110 trang nhưng đã đề cập toàn diện những vấn đề căn cốt nhất của công tác xây dựng Đảng.