Trông đợi một Quốc hội hành động

Khai mạc sau Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV dự kiến kéo dài trong 20 ngày làm việc với một nghị trình dày đặc và khối lượng công việc lớn. Ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, tinh thần của một Quốc hội hành động được thể hiện thông qua việc nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát. Nhiều vấn đề lớn được mổ xẻ đến cùng để tìm giải pháp khả thi. (26/05/2018)

TIN BÀI KHÁC

Thi đua là yêu nước

  08/06/2018
Trong những ngày này, cả nước ta đang tưng bừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng tới những việc làm ích nước, lợi dân. 

Vì sự nghiệp trăm năm

  02/06/2018
Trong những ngày qua, các đại biểu dự Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV thảo luận sôi nổi chung quanh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học cho thấy vấn đề được coi là “quốc sách hàng đầu” tạo nền tảng cho sự phát triển được cả xã hội rất quan tâm, coi trọng bởi phần lớn đại biểu cũng là những phụ huynh có con, cháu, người thân đang trực tiếp thụ hưởng từ nền giáo dục và đào tạo nước nhà. 

Cần những đột phá mới

  26/05/2018
Báo cáo do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại phiên khai mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV cho thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự tham gia tích cực của các cơ quan chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận khi đạt tốc độ tăng trưởng 7,38% trong quý I-2018, mức cao nhất 10 năm qua. Con số xuất siêu 3,4 tỷ USD cũng chứng tỏ cán cân thanh toán được cải thiện rất nhiều trong bối cảnh nhiều năm liền nước ta luôn phải nhập siêu. 

Thời gian không chờ đợi chúng ta

  20/05/2018
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bàn bạc, thảo luận, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó, Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, góp phần đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.  

Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng hiện nay

  20/05/2018
Sinh thời, một trong những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để Đảng xứng đáng là đạo đức, là văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Tuy Người chưa sử dụng khái niệm xây dựng Đảng về đạo đức, nhưng trên thực tế, tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức được thể hiện rất rõ trong cả tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Người. 

Cải cách chế độ tiền lương, một mũi tên trúng nhiều đích

  12/05/2018
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp là hai vấn đề có sự gắn bó hữu cơ với nhau và nằm trong số những vấn đề quan trọng nhất được thảo luận tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII khai mạc ngày 7-5 vừa qua. 

Quyết tâm và quyết liệt

  12/05/2018
Sự kiện chính trị được cả xã hội quan tâm trong những ngày qua là Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII bàn nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, trong đó việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới thu hút sự chú ý của nhiều người bởi đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ và giải pháp chấn chỉnh

  12/05/2018
(Tiếp theo và hết) Bài 3: Một số giải pháp ngăn ngừa, đẩy lùi sự tha hóa quyền lực trong lĩnh vực công tác cán bộ 

Đổi mới công tác cán bộ, đòi hỏi từ thực tiễn

  03/05/2018
LTS - Trước thềm Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, báo Nhân Dân cuối tuần thực hiện chuyên đề “Đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới”, nhằm góp phần phân tích thực trạng và đề ra những giải pháp đồng bộ để quá trình lựa chọn và sử dụng con người thật sự trở thành then chốt, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ và giải pháp chấn chỉnh

  03/05/2018
Bài 2: Nguyên nhân của sự tha hóa quyền lực trong lĩnh vực công tác cán bộ 

Yêu cầu cấp bách và lâu dài

  03/05/2018
Liên tiếp các vụ đại án liên quan tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ được phát hiện, đưa ra xét xử trong thời gian gần đây với nhiều người phạm tội từng giữ chức vụ cao đã cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị kiên quyết vào cuộc xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất để lấy lại niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. 

Người mở đường cho sự ra đời một xã hội mới

  03/05/2018
Năm 2018 này, cả nhân loại tiến bộ đều hướng tới kỷ niệm tròn 200 năm ngày sinh của C.Mác, một trong những lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và những người bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới. Học thuyết của C.Mác làm hình thành nên thế giới quan khoa học mới về các vấn đề lịch sử, chính trị, xã hội và tiến trình phát triển của loài người. Học thuyết của C.Mác cũng soi đường cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống áp bức bóc lột, xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất - nguồn gốc sinh ra áp bức bóc lột, bất công.