Bộ Chính trị họp cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị T.Ư 8 khóa XII

NDĐT - Ngày 19-9, Văn phòng T.Ư Đảng vừa có công văn gửi Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn báo chí, thông tin về cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 18 và 19-9, do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị T.Ư 8 khóa XII.