Cần đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thứ Hai, 12/10/2015, 14:57:53
 Font Size:     |        Print

Mới đây, UBND thành phố đề xuất 144 chương trình, đề án thuộc lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đây là lần đầu thành phố có các chương trình xuyên suốt, dài hơi về các vấn đề này.

Theo đó, các nhóm giải pháp thực hiện các chương trình, đề án đó bao gồm: Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT); đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và BVMT; tăng cường quản lý nhà nước về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và BVMT; tài chính và thu hút đầu tư; mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế... Mục tiêu cần đạt được của các chương trình này là giảm ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, phấn đấu đạt 95% số cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 10 m³/ngày đêm trở lên có hệ thống xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 90% nguồn khí thải công nghiệp tập trung trên toàn thành phố được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; giảm 70% ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông vận tải so với năm 2010; 100% số khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp có chủ đầu tư cơ sở hạ tầng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền dữ liệu về cơ quan quản lý để giám sát. Về mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường do chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế, phấn đấu đạt 55% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; 100% tổng lượng chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng bảo đảm tiêu chuẩn môi trường; 100% số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh; giảm 65% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại và giảm 50% khối lượng túi ni-lông khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái chế 50% khối lượng chất thải túi ni-lông khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt. Về mục tiêu cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, phấn đấu giảm 90% mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt so với mức năm 2010; 100% số hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh; 100% số xã xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí về vệ sinh môi trường; 100% số công chức, viên chức thành phố có hiểu biết cơ bản về biến đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; 100% số người dân hiểu biết, có kiến thức ứng phó, thích nghi, sống chung với biến đổi khí hậu...

Thực ra, phần lớn những công việc và mục tiêu được đề ra trong 144 chương trình, đề án đã được đề cập rải rác trong các chương trình, đề án nhỏ lẻ liên quan các vấn đề về chống biến đổi khí hậu và chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Cụ thể như vấn đề giảm sử dụng túi ni-lông, thu gom, tái chế các loại rác thải nhất là chất thải rắn đã được thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổ chức nhiều chương trình, nhiều phong trào thông qua các ngày hội xanh, ngày hội tái chế, ngày nói không với túi ni-lông… Đáng nói là, khi kết thúc các phong trào, các cuộc vận động thì việc thực hiện cũng kết thúc luôn, mà nguyên nhân là nhận thức của không ít cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan công quyền ở các cấp, các ngành chưa đầy đủ. Có vẻ như tất cả mọi người đều cho rằng chống biến đổi khí hậu là việc ở đâu đó, của ai đó và là chuyện xa xôi, cho nên không quan tâm, không chú trọng tổ chức thực hiện. Nói xong rồi quên luôn. Đơn cử như việc phân loại rác thải từ đầu nguồn đã thí điểm cả chục năm nay nhưng vẫn chưa trở thành thói quen của phần lớn cư dân thành phố.

Do đó, để thực hiện tốt 144 chương trình, đề án vừa mới đề ra, cần có thêm một chương trình nữa là chương trình làm thay đổi và nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước về vấn đề BVMT, chống biến đổi khí hậu. Từ đó đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động toàn thể cư dân thành phố tham gia. Nếu không có sự tham gia của đông đảo người dân thì các chương trình, đề án đó rất khó đạt kết quả như mong muốn.

Thành Tâm