Cần minh bạch, công tâm trong tinh giản biên chế

Thứ Năm, 19/11/2015, 14:16:26
 Font Size:     |        Print

Tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn là vấn đề quan trọng mà thành phố đang tập trung triển khai, nhằm thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

TP Hồ Chí Minh hiện có 24 quận, huyện; hơn 40 sở, ban, ngành cùng nhiều đơn vị sự nghiệp công… đang hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước. Chỉ tính riêng cấp phường, xã, thị trấn, toàn thành phố đã có tới 322 đơn vị. Theo Nghị định 92-CP, số cán bộ, công chức cấp xã loại 1 không quá 25 người; cán bộ không chuyên trách không quá 22 người, thì số cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn của thành phố đã hơn 16.000 người. Đó là chưa kể các tổ trưởng dân phố, cán bộ khu phố, ấp đều được hưởng phụ cấp từ ngân sách. Cán bộ, công chức đông, bộ máy hành chính cồng kềnh nhưng hiệu quả công việc không cao, còn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân là một thực tế cần nhanh chóng khắc phục.

Theo đề án tinh giản biên chế do Sở Nội vụ trình UBND thành phố, từ nay đến năm 2021, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp sẽ giảm khoảng 14.000 người, tương đương 10% tổng số biên chế hiện nay. Điều đáng nói là đối tượng phải tinh giản không giới hạn, từ nhân viên cho đến chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, huyện, giám đốc các sở, ngành… ai không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc; hoặc dôi ra sau khi sắp xếp lại bộ máy, thậm chí cả những người có học vị cao nhưng làm việc không hiệu quả, hoặc không cần thiết, vẫn có thể là đối tượng giảm biên chế.

Để thực hiện đề án một cách công bằng, thiết nghĩ, trước hết cần sự công khai, minh bạch; thật sự chọn đúng người phải giảm. Ở mỗi đơn vị, người đứng đầu vừa là đối tượng có thể bị giảm biên chế (nếu không hoàn thành chức trách) lại vừa là người có quyền xem xét, đánh giá người khác có thuộc diện phải giảm hay không. Do vậy, người đứng đầu đơn vị phải hết sức công tâm, công bằng, thật sự đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Để thực hiện tốt điều này, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong đơn vị rất quan trọng. Cùng với đó là sự tham gia tích cực, công tâm của công đoàn, các đoàn thể trong đơn vị ngay từ khâu xây dựng đề án, rà soát bộ máy, sắp xếp lại phòng ban hợp lý, bố trí nhân sự phù hợp theo yêu cầu công việc với chất lượng cao, đến việc nhận xét, đánh giá công chức, tránh tình trạng thiên kiến, nể nang, thậm chí “chạy chọt”… dẫn đến việc giảm bớt, giữ lại hoặc tuyển dụng mới không đúng đối tượng.

Với số lao động dôi ra sau khi tinh giản, đề nghị thành phố tạo điều kiện để họ được đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ, giúp họ tăng thêm cơ hội tìm kiếm việc làm mới. Tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả là công việc vừa cấp bách, vừa phải thực hiện liên tục trong nhiều năm. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công vẫn bảo đảm hoạt động bình thường, phục vụ tốt các nhu cầu giao dịch của nhân dân…


XUÂN QUỲNH

Chia sẻ