Nâng cao giá trị hàng hóa từ các sản phẩm chủ lực

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố, ngành công thương đang xây dựng bộ tiêu chí cho các sản phẩm công nghiệp, thương mại và dịch vụ chủ lực, đây là chiến lược nhằm mang lại giá trị cao cho nền kinh tế thành phố trong tương lai. (06/08/2018)

TIN BÀI KHÁC