Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thứ Sáu, 28/12/2012, 09:28:00
 Font Size:     |        Print
 

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh biểu dương các doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy.
 Font Size:     |  
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 19-5-2003 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã có chuyển biến tốt và đạt được kết quả quan trọng.

Tính đến cuối tháng 11-2012, Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh có 843 tổ chức đảng với 13.981 đảng viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước, chiếm 68,2% tổng số tổ chức đảng trong các loại hình DN (1.236 DN). Cùng hơn 12.500 tổ chức công đoàn, tập hợp hơn 850 nghìn đoàn viên và 2.127 tổ chức Ðoàn TNCS.

Số tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của thành phố đã không ngừng tăng lên, hiện chiếm 5,29% so tổng số tổ chức đảng và 3,56% tổng số đảng viên toàn Ðảng bộ thành phố. Số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chiếm 74,87% tổng số doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; 20% số doanh nghiệp có tổ chức Ðoàn Thanh niên. Ðối với các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, thành phố hiện có 810 trường học, bệnh viện tư đang hoạt động, trong đó 47/810 đơn vị có tổ chức đảng với 1.141 đảng viên đang sinh hoạt. 38,15% có tổ chức công đoàn; 17% có tổ chức Ðoàn Thanh niên.

Ðồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã quan tâm chỉ đạo và có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong DN ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đạt kết quả quan trọng về nhiều mặt. Nhiều tổ chức đảng đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị trong DN; sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ tương đối bảo đảm nền nếp, chất lượng từng bước được nâng lên; hoạt động của tổ chức công đoàn và Ðoàn Thanh niên trong các DN ngày càng thiết thực, được đông đảo công nhân, người lao động hưởng ứng. Từ đó đã góp phần tích cực vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

Hầu hết những DN và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đã có tổ chức đảng và các đoàn thể, tình hình sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ phát triển khá tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất, gần như rất ít xảy ra các vụ tranh chấp lao động. Tại đây, tổ chức đảng đã xây dựng quy chế hoạt động trong mối quan hệ với hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc và mối quan hệ với các đoàn thể đã thực hiện được vai trò, lãnh đạo đảng viên, tuyên truyền, vận động chủ DN thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật Nhà nước cùng cộng đồng xây dựng DN.

Nhận định về kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, kết quả đạt được trong thời gian vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với khả năng, chưa đáp ứng yêu cầu và sự phát triển DN ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đang gấp rút hoàn chỉnh để ban hành một chỉ thị mới, tăng cường công tác này trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố với mục tiêu nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của DN và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành phố phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 9 (2010 - 2015): 70% số DN ngoài khu vực nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức đảng và Ðoàn Thanh niên, xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% DN có đủ điều kiện, 100% khu chế xuất, khu công nghiệp có đảng bộ cơ sở; tỷ lệ công nhân trực tiếp lao động sản xuất được kết nạp Ðảng chiếm hơn 20% tổng số đảng viên được kết nạp hằng năm; thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn và Ðoàn Thanh niên trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tập trung đối với những đơn vị có quy mô lớn, hoạt động ổn định.

Ðể thực hiện mục tiêu đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề ra chín nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu với nhiều nội dung đổi mới. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chủ DN, người sử dụng lao động, cũng như nâng cao nhận thức của đội ngũ công nhân, lao động hiểu rõ về lợi ích, sự cần thiết của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị. Tăng cường kết nạp đảng viên; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bố trí thêm cán bộ chuyên trách cho các cơ sở; đầu tư kinh phí cho việc xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập... Cấp ủy các cấp tăng cường gặp mặt, động viên, biểu dương các DN, đơn vị làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, các đoàn thể và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị. Ðịnh kỳ hằng năm tổ chức đối thoại, tiếp xúc với các DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách để thu hút, nâng chất lượng đội ngũ làm công tác đảng, đoàn thể trong các loại hình này.

Box:Biểu dương 17 Doanh nghiệp

Tổng kết Chỉ thị 11, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có quyết định khen thưởng cho tám tổ chức đảng và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện.  Ðặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã biểu dương 17 DN ngoài khu vực nhà nước tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 11 của Thành ủy trong thời gian qua. Trong đó có Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Tiến Lộc,

Công ty cổ phần dinh dưỡng Ðồng Tâm, Công ty TNHH đa khoa Vạn Hạnh, Công ty TNHH thương mại Tân Hoàng Gia, Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải...

MAI TRẦN