Định hướng phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Thứ Ba, 05/12/2017, 03:16:05
 Font Size:     |        Print
 

Quang cảnh hội thảo.

NDĐT - Ngày 5-12, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay, thực trạng và định hướng phát triển". PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo, có gần 200 đại biểu là các chuyên gia hàng đầu, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình lĩnh vực văn học, nghệ thuật; đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, các bộ, ban, ngành, các nhà xuất bản và tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, hội thảo lần này là bước đi liền mạch, khoa học của Hội đồng nhằm nhận diện, đánh giá thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật trong nước từ góc độ các xu hướng, các khuynh hướng vận động và phát triển. Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng và các giải pháp tiếp tục phát triển lĩnh vực quan trọng này trong thời kỳ mới.

Sau gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và gần 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X), văn học, nghệ thuật Việt Nam tiếp tục có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu trên các phương diện sáng tác, lý luận, phê bình, sản xuất, trình diễn, quảng bá tác phẩm… Tư duy lý luận và quan điểm của Đảng về văn học, nghệ thuật tiếp tục được đổi mới, bổ sung và phát triển; năng lực lãnh đạo, quản lý của các cơ quan Đảng, nhà nước từng bước được nâng cao, góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tạo.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, hoạt động văn học, nghệ thuật thời gian qua phát triển chưa tương xứng, còn bộc lộ không ít yếu kém, khuyết điểm, thiếu vắng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; hoạt động lý luận, phê bình còn trầm lắng, thiếu tính tích cực, chủ động, sắc bén, nhiều vấn đề lý luận cơ bản chưa được quan tâm đúng mức…

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tại hội thảo.

Với 70 bài tham luận của các chuyên gia hàng đầu, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình lĩnh vực văn học, nghệ thuật, hội thảo lần này nhằm hướng tới ba mục tiêu chủ yếu, quan trọng: Mô tả, phân tích, nhận diện các hiện tượng, các khuynh hướng vận động của thực tiễn văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung, của từng lĩnh vực nghệ thuật nói riêng trên tất cả các phương diện hoạt động từ sáng tác, tiếp nhận, thưởng thức, lý luận, phê bình đến quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật. Lý giải và đánh giá thực trạng, chỉ ra những yếu tố tác động, các nguyên nhân chủ quan và khách quan tạo nên xu hướng; đánh giá mức độ ảnh hưởng cũng như tác động của xu hướng vận động tới hoạt động sáng tạo, thưởng thức, thẩm định và đánh giá văn học nghệ thuật. Dự báo, cảnh báo các xu hướng vận động và đề xuất các kiến nghị, giải pháp, xây dựng, định hướng phát triển văn học, nghệ thuật.

Hội thảo góp phần xây dựng luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng, định hướng cho sự phát triển văn học, nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay, từ đó có những kiến nghị, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành có cơ chế chính sách phù hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

QUANG THỌ