Khai mạc triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Thứ Năm, 23/08/2018, 14:35:00
 Font Size:     |        Print
 

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm.

NDĐT - Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 31 năm UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất; 49 năm Bác Hồ đi xa, sáng 22-8, tại Khu di tích Kim Liên, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) tổ chức triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”.

Triển lãm gồm có 155 hình ảnh, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều tài liệu có bút tích của Người. Triển lãm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thông qua đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Các đại biểu tham quan các bức ảnh, tài liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm.

Tuy đã 49 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi được các thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.

Trước khi khai mạc triển lãm, các đại biểu đã làm lễ dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm của Người tại Khu di tích Kim Liên. Bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người; vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc trong phong trào Cộng sản và công nhân Quốc tế; Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; đấu tranh cho hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Người được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất.

THÀNH CHÂU

Chia sẻ