Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của gốm Chăm

Thứ Hai, 10/12/2018, 02:06:13

Trong hai ngày 8 và 9-12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm".

Hội thảo nhằm tham khảo ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam về bảo tồn di sản văn hóa, thu thập thông tin, tài liệu để củng cố luận cứ khoa học cho việc xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm" trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Các chuyên gia cũng tập trung phân tích về hiện trạng di sản gốm Chăm; đề xuất các biện pháp bảo vệ khẩn cấp "Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm", chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát triển làng gốm truyền thống; xây dựng chính sách đối với nghệ nhân và quyền lợi hợp pháp của nghệ nhân; kinh nghiệm quy hoạch, bảo tồn và phát triển làng nghề gốm gắn phát triển du lịch…

PV