Hơn 1.500 tỷ đồng tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong bão số 12

Thứ Tư, 13/12/2017, 10:52:40
 Font Size:     |        Print

NDĐT - Cơn bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên. Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), tính đến ngày 1-12, có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bị tổn thất do cơn bão số 12, ước tính tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm là 1.514 tỷ đồng (tham gia bảo hiểm tại 22 DNBH), đến nay đã giải quyết/tạm ứng bồi thường gần 60 tỷ đồng.

Theo đó, có: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Đác Lắc, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Gia Lai và Quảng Bình bị tổn thất.

Ngay sau cơn bão số 12, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương đánh giá mức độ tổn thất, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường, tạm ứng bồi thường và trả tiền bảo hiểm kịp thời đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo đúng hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, các DNBH đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, cấp chính quyền địa phương thu thập hồ sơ, tài liệu... tiến hành việc giám định tổn thất, xác định giá trị thiệt hại thuộc phạm vi bồi thường và tạm ứng bồi thường cho người tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh đó, với vai trò của cơ quan quản lý, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình bồi thường bảo hiểm và những vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh việc giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm, từ ngày 11-12, Bộ Tài chính đã thành lập Đoàn công tác do Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có đại diện Văn phòng Bộ Tài chính; Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm.

Đoàn công tác đã làm việc với đại diện các DNBH trên địa bàn để nghe báo cáo kết quả cụ thể về tình hình bồi thường của từng DN và những vấn đề vướng mắc phát sinh. Đồng thời làm việc trực tiếp tại một số cơ sở tham gia bảo hiểm bị tổn thất, nhằm nắm bắt tình hình khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, nguyện vọng và đề xuất với công tác tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Nam đã báo cáo tình hình tổn thất của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, công tác giám định, tạm ứng, giải quyết bồi thường bảo hiểm và những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Tại buổi làm việc này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm cần tiếp tục khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình tổn thất của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm, cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục tạm ứng bồi thường, giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm kịp thời, đầy đủ cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã ký và quy định pháp luật.

Phó Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm Nguyễn Quang Huyền cho biết, việc các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng giải quyết bồi thường bảo hiểm, thực hiện tạm ứng bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại đã khẳng định được cam kết và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm đối với khách hàng tham gia bảo hiểm. Đây là nguồn kinh phí cần thiết để các tổ chức, cá nhân khắc phục một phần khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống.

Bộ Tài chính đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực, khẩn trương và trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong công tác giải quyết bồi thường bảo hiểm trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục khẩn trương giải quyết bồi thường cho các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại vượt qua được khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh.

SÔNG TRÀ

Chia sẻ