Tư vấn Đối thoại

Chính sách của Nhà nước đối với bảo hiểm xã hội

Chủ Nhật, 17/12/2017, 19:18:24
 Font Size:     |        Print

Nhà nước có những chính sách gì đối với bảo hiểm xã hội (BHXH)?

Nguyễn Anh Vũ (Ninh Bình)

Trả lời:

Chính sách của Nhà nước đối với BHXH cũng được nêu cụ thể tại Ðiều 6, Luật BHXH, bao gồm:

1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia BHXH.

2. Hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện.

3. Bảo hộ quỹ BHXH và có biện pháp bảo toàn, tăng trưởng quỹ.

4. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

5. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong quản lý BHXH.

Ðiều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong những trường hợp nào người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trần Văn Minh (Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định của Ðiều 49, Luật Việc làm, người lao động quy định tại Khoản 1, Ðiều 43 của luật này đang đóng bảo hiểm (BH) thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Ðã đóng BH thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại Ðiểm a và Ðiểm b, Khoản 1, Ðiều 43 của luật này (người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn); đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại Ðiểm c, Khoản 1, Ðiều 43 của luật này (người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ ba tháng đến dưới 12 tháng);

- Ðã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại Khoản 1, Ðiều 46 của luật này (Khoản 1, Ðiều 46 của Luật Việc làm quy định: Trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý Nhà nước về việc làm thành lập).

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BH thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Lao động nặng nhọc, độc hại: Hưởng chế độ ốm đau thế nào?

Người làm công việc nặng nhọc, độc hại có tham gia BHXH được hưởng chế độ ốm đau tối đa là bao nhiêu ngày mỗi năm? Mức hưởng chế độ ốm đau của đối tượng này được tính thế nào?

Phạm Duy Thành (Quảng Ninh)

Trả lời:

Theo quy định của Luật BHXH, thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên là 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp NLÐ mới bắt đầu làm việc hoặc NLÐ trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Chia sẻ