[Infographic] Học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

Thứ Hai, 20/08/2018, 14:57:14

NDĐT- Hiện nay, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh - sinh viên đã đạt 93,5%. Theo quy định về lương cơ sở năm 2019, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh - sinh viên đã được ngân sách hỗ trợ là 43.785 đồng/tháng. Nếu đóng 12 tháng, số tiền phải nộp là 525.420 đồng.

[Infographic] Học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế như thế nào?

NGÂN ANH, Đồ họa: ĐĂNG PHI