Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ Hai, 10/12/2018, 01:40:36

Ðến hết tháng 11-2018, cả nước đã có 83 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Tuy nhiên, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại một số tỉnh, thành phố vẫn chưa đạt hiệu quả, thậm chí tại một số địa phương, số đối tượng tham gia giảm so với năm 2017...

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: ANH THƯ

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến ngày 29-11, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT là 83 triệu người, đạt 99,2% kế hoạch; tổng số thu là 281.486 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch giao, tổng số nợ chiếm khoảng 3,2% số phải thu. Nhưng bên cạnh đó, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại một số tỉnh, thành phố vẫn chưa đạt hiệu quả, thậm chí tại một số địa phương, số đối tượng giảm so với năm 2017; công tác đôn đốc thu, thu hồi nợ chưa quyết liệt dẫn đến số nợ vẫn còn cao; công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa chuyên nghiệp, chưa bài bản.

Ðể giải quyết vấn đề này, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trực tuyến toàn quốc, đồng thời công bố Quyết định số 2445/QÐ-BHXH (ngày 29-11-2018) của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Với vai trò là Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Ðình Liệu cho biết, quyết tâm chính trị lớn của BHXH Việt Nam nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, hướng tới BHXH toàn dân. Vì vậy, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo cần phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất những giải pháp hay, cụ thể; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương phấn đấu đạt được các chỉ tiêu theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về cải cách chính sách BHXH đề ra từ nay đến năm 2021 và các giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, đại diện BHXH các địa phương đều cho rằng, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 và các năm tiếp theo đạt mục tiêu BHXH toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư và các Nghị quyết số 125/NQ-CP, Nghị quyết số 102/2016/NQ-CP của Chính phủ thì một trong các phương án khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tốt nhất hiện nay chính là thông qua hình thức tổ chức hội nghị.

Báo cáo tình hình triển khai thí điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện qua hệ thống Bưu điện của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho thấy, chỉ riêng trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018, Bưu điện đã triển khai thí điểm mô hình tổ chức hội nghị tại 15 tỉnh, thành phố, sau đó mở rộng thêm với 10 tỉnh, thành phố. Tính đến ngày 28-11, đã tổ chức gần 1.000 hội nghị, với tổng số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 20.587 người. Trong đó có những địa phương triển khai tốt như: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ðồng Tháp... Dự kiến, trong tháng 12, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ mở rộng triển khai mô hình này trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu trong quý IV năm 2018 tổ chức 1.700 hội nghị, với số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới là 30.000 người.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, sẽ yêu cầu Bưu điện các địa phương cam kết nhận 100% số kế hoạch BHXH Việt Nam giao cho BHXH tỉnh. Ðồng thời, Bưu điện các tỉnh, thành phố phải luôn đổi mới cách làm, tìm ra các giải pháp, cách thức tổ chức phù hợp với từng địa phương nhằm đạt hiệu quả cao nhất; bảo đảm việc phát triển đối tượng tham gia một cách bền vững, duy trì tốc độ phát triển nhằm đạt được các mục tiêu an sinh dài hạn cho người dân; mỗi lãnh đạo, cán bộ Bưu điện phải xác định phát triển đối tượng BHXH tự nguyện là nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị phải thực hiện. Ðồng thời, đặt mục tiêu, mỗi hội nghị tổ chức phải đạt ít nhất 30% đối tượng tham dự tham gia BHXH tự nguyện; tiếp tục tập trung đào tạo lực lượng chuyên quản đối tượng, đào tạo tuyên truyền viên, mỗi huyện phải đào tạo ít nhất một tuyên truyền viên, Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách của Bưu điện phải là tuyên truyền viên trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện;...

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Ðình Liệu, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cũng đề nghị, BHXH các tỉnh, thành phố phải thành lập ngay Ban Chỉ đạo trước ngày 10-12; đồng thời Ban Thu chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện phương án khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức tổ chức hội nghị. Kết thúc năm 2018, đầu năm 2019, tổ chức Hội nghị sơ kết từ đó đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của các Ðại lý thu BHXH, BHYT, tập trung xây dựng kế hoạch tập huấn, mời chuyên gia phổ biến và triển khai kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm; tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm theo khu vực những nơi làm tốt.

BHXH Việt Nam cũng xây dựng phương án khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua hình thức tổ chức hội nghị của BHXH Việt Nam, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2018 và các năm tiếp theo để đạt mục tiêu BHXH toàn dân theo các Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết 125/NQ-CP; Nghị quyết số 102/2016/NQ-CP. Theo đó, mục tiêu tổ chức phương án khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đến năm 2021 đạt 1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia tương ứng với 600.000 người; đến năm 2025 đạt khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia tương ứng với 1,5 triệu người, đến năm 2030 đạt khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện, tương ứng đạt hơn ba triệu người.

ANH THU