Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 325 triệu đồng

Thứ Tư, 03/01/2018, 06:01:57
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa: Trần Hải.

NDĐT - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán 2018 cao nhất là 325 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI. Tiền thưởng Tết Nguyên đán năm nay được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng khoảng 5,5% đến 8%.

Đây là thông tin từ báo cáo tình hình lương, thưởng Tết năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội.

Thông tin này dựa trên cơ sở báo cáo của 4.288 doanh nghiệp đến thời điểm hiện nay về tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2018. Cụ thể là:

Thứ nhất, ở loại hình Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2017 là 4,9 triệu đồng/người/tháng tăng 6,5% so với năm trước. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 33,9 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,05 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Tết Dương lịch 2018, mức thưởng bình quân là một triệu đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 33,9 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán 2018, mức thưởng bình quân: 3,7 triệu đồng/người, tăng 8,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 50,850 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 800 nghìn đồng/người.

Thứ hai, ở loại hình Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước, tiền lương bình quân năm 2017 của các doanh nghiệp là 5,050 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,5% so với năm trước.

Mức thưởng đối với Tết Dương lịch 2018 bình quân 600 nghìn đồng/người, tăng 10% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán 2018, mức thưởng bình quân: 3,85 triệuđồng/người, tăng 7% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 600.000đồng/người.

Thứ ba, ở khu vực khối doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân năm 2017 của các doanh nghiệp là 4,960 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,8 % so với năm trước.

Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2018 của các doanh nghiệp dân doanh bình quân: 600 nghìn đồng/người tăng 9% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán 2018, mức thưởng bình quân: 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 60 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Cuối cùng, ở khu vực khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2017 là 5,36 triệu đồng/người/tháng tăng khoảng 11,5% so với năm trước.

Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2018 của các doanh nghiệp FDI bình quân là 550 nghìn đồng/người, không tăng so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 38,150 triệu đồng đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán 2018, mức thưởng bình quân: 4,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Theo nhận định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, năm 2017, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được bảo đảm. Nhiều doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần đã đi vào hoạt động có hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 7% đến 9% so với năm 2016.

Về mức thưởng Tết, nhiều doanh nghiệp đã có thưởng Tết Dương lịch 2018 cho người lao động.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán 2018, mức thưởng Tết được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%.

ANH CHI

Chia sẻ