Có thể cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới ngay trong ngày

Thứ Ba, 06/02/2018, 07:20:07

NDĐT- Với thẻ bảo hiểm y tế cấp theo mã số bảo hiểm xã hội có thời điểm tham gia đủ năm năm liên tục ghi chưa đúng, người tham gia cung cấp thêm thông tin về quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ kiểm tra lại dữ liệu và in thẻ bảo hiểm y tế mới ngay trong ngày.

Có thể cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới ngay trong ngày

Thông tin về thời điểm đủ năm năm liên tục trên thẻ bảo hiểm y tế của một số học sinh tại Hà Nội bị sai sót.

Tại buổi họp báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sáng 6-2, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, nhấn mạnh, trong bất kỳ tình huống nào, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) phải được bảo đảm, nhất là trong bối cảnh sai sót đó không thuộc về người bệnh có thẻ BHYT. Người bệnh vẫn có thể đi khám, chữa bệnh bình thường và đến cơ sở y tế, cán bộ của BHXH sẽ phải can thiệp, giải quyết.

Cơ quan BHXH Việt Nam cũng đề nghị người sử dụng cần lưu ý về một số nội dung trên thẻ BHYT từ năm 2018.

Trường hợp thẻ BHYT ghi chưa đúng họ tên, ngày sinh, giới tính như Tờ khai của người tham gia, cơ quan BHXH có trách nhiệm điều chỉnh và đổi thẻ BHYT, người tham gia không phải cung cấp các giấy tờ để chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng và đã đổi quyền lợi theo đối tượng có mức hưởng cao hơn, nếu được đổi thẻ cấp theo mã số BHXH (thẻ BHYT mới) không ghi đúng mức hưởng như thẻ cũ, người tham gia BHYT cần liên hệ ngay với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ mới để điều chỉnh theo thẻ đã cấp trước đó mà không phải cung cấp thêm giấy tờ chứng minh.

Trường hợp thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH có thời điểm tham gia đủ năm năm liên tục ghi chưa đúng, người tham gia cung cấp thêm thông tin về tên, địa chỉ của các đơn vị nơi đã có quá trình tham gia trước đó hoặc thẻ cũ (nếu còn lưu giữ) cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ. Cơ quan BHXH có trách nhiệm chủ động kiểm tra lại Danh sách, dữ liệu quản lý thu và kết hợp thêm với thông tin người tham gia có thể cung cấp để điều chỉnh dữ liệu và in thẻ BHYT mới cho người tham gia ngay trong ngày.

Ngoài ra, cơ quan BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh rà soát bảo đảm đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH đúng quy trình trước khi in, đổi thẻ BHYT mới. Hạn chế tối đa các trường hợp thẻ cũ đã bổ sung thời điểm đủ năm năm liên tục và chuyển đổi quyền lợi, khi đổi thẻ BHYT mới yêu cầu người tham gia bổ sung thêm hồ sơ.

Trường hợp được BHXH Việt Nam phát hiện mã số BHXH cấp chưa đúng quy trình, dẫn đến trùng lặp thông tin hộ gia đình và nhân thân của người tham gia, ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT, cơ quan BHXH phải liên hệ trực tiếp với người tham gia và đơn vị quản lý đối tượng để bổ sung, hoàn thiện chính xác thông tin định danh cho người tham gia theo đúng quy định của BHXH Việt Nam.

Trường hợp cá nhân tham gia theo nhiều đối tượng khác nhau, cơ quan BHXH rà soát, xác định và phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam bảo đảm chỉ cấp một thẻ BHYT duy nhất theo đối tượng đầu tiên được xếp theo thứ tự các đối tượng quy định tại Điểm 2, Khoản 7 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT. Đồng thời, thông tin cho đơn vị đã lập Danh sách trùng để điều chỉnh giảm. Trường hợp sơ xuất để xảy ra cấp trùng thẻ BHYT phải thực hiện giảm dữ liệu giá trị sử dụng thẻ đó ngay khi phát hiện.

NGÂN ANH