Chính sách & cuộc sống

Ðổi mới công tác kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thứ Năm, 08/02/2018, 19:46:38
 Font Size:     |        Print

Thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) phụ thuộc nhiều vào việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) do các bộ tham mưu, chủ trì ban hành (chiếm 72% thời gian thông quan hàng hóa). Tuy nhiên, phần lớn các quy định này có phạm vi rộng, còn chồng chéo, đã và đang là điểm nghẽn, cản trở trong hoạt động XNK .

Tại Quyết định 2026/2015/QÐ-TTg ngày 17-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ðề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK đã giao 13 bộ, ngành sửa đổi 87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và KTCN. Theo rà soát của Tổng cục Hải quan, đến tháng 12-2017, đã sửa đổi, bổ sung 75 văn bản (đạt 86%).

Ðối với danh mục hàng hóa phải KTCN trước thông quan, đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cắt giảm nhiều mặt hàng thuộc diện KTCN và bãi bỏ một số văn bản không phù hợp. Thí dụ: Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN (ngày 16-6-2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ về kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, đã cắt giảm hơn 90% mặt hàng phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan; Thông tư số 14/2017/TT-BCT ngày 8-8-2017 của Bộ Công thương, đã bãi bỏ quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng thép…

Nhiều danh mục hàng hóa thuộc đối tượng KTCN trước thông quan cũng được ban hành kèm mã số HS. Thí dụ: Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT ngày 15-11-2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành 24 danh mục hàng hóa XNK kèm mã số HS phù hợp danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Quyết định số 924/QÐ-BNN-TCLN ngày 24-3-2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành bảng mã HS đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm… Bên cạnh đó, nhiều thông tư, nghị định ra đời, chuyển thời điểm KTCN từ trước thông quan sang sau thông quan, giúp giảm được phần lớn thời gian thông quan.

Ðại diện Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian tới, Tổng cục tiếp tục phối hợp các bộ rà soát, loại bỏ những quy định chồng chéo, không cần thiết, tiến tới thống nhất danh mục hàng hóa phải KTCN theo hướng một mặt hàng chỉ chịu một loại hình kiểm tra do một đơn vị quản lý. Bên cạnh đó, nghiên cứu đổi mới các quy định về thủ tục hải quan phù hợp những quy định mới về quản lý và KTCN, về bảo lãnh thông quan. Thực hiện điện tử hóa thủ tục KTCN (nộp hồ sơ, trả kết quả...); kết nối chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức quản lý, KTCN với Cổng thông tin một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng, nhiều "điểm nghẽn" khác cũng cần sớm được tháo gỡ như: Các bộ quản lý chuyên ngành cần tiếp tục rà soát và ban hành danh mục hàng hóa XNK thuộc đối tượng phải KTCN trước thông quan theo hướng chi tiết tên hàng, kèm mã số HS; có tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể để kiểm tra; chỉ KTCN trước thông quan với những mặt hàng có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm, dịch bệnh, an ninh quốc gia. Hơn nữa, cần chỉ đạo áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong KTCN, trên cơ sở phân tích thông tin, đánh giá mức độ rủi ro của hàng hóa và mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp để quyết định phương thức và cách thức kiểm tra phù hợp. Áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên, chỉ kiểm tra trước thông quan các mặt hàng có mã số HS cụ thể, có tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia tương ứng. Chủ động thực hiện công nhận chất lượng đối với những mặt hàng có nhãn hiệu nổi tiếng, nhà sản xuất nổi tiếng, xuất xứ từ nước có yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa.

VĨNH KHANG

Chia sẻ