Phấn đấu đưa 110 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thứ Hai, 19/02/2018, 19:42:34
 Font Size:     |        Print

TTXVN - Năm 2018, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa 110 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài (lao động nữ chiếm 40%), giữ vững được một số thị trường truyền thống như: Hàn Quốc; Nhật Bản; Ðài Loan (Trung Quốc).

Nhiều giải pháp đã được Bộ đề ra như: Giữ vững ổn định một số thị trường chính như Ðài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản; nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc tại nước ngoài, bảo đảm mức thu nhập và tính cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… Năm 2017, cả nước đưa 134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó, có 53.340 lao động nữ, chiếm 39,6%); vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so năm 2016. Ðây là năm thứ tư và cũng là năm kỷ lục đưa số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100 nghìn lao động/năm. Ðể làm tốt công tác này trong năm 2018, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Luật Ðưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đổi mới công tác thanh tra chuyên ngành, đẩy mạnh việc quản lý doanh nghiệp xuất khẩu lao động, chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với ba tiêu chí: chọn đúng người, minh bạch và có kế hoạch khi lao động quay trở về nước.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, năm qua, mặc dù bị thiên tai khá nặng nhưng các địa phương đã khắc phục và trồng mới gần 6.650 ha rừng tập trung, đạt 133% kế hoạch đề ra; đồng thời diện tích rừng trồng chăm sóc qua nhiều năm đạt kết quả thành rừng lên đến 20.877 ha; qua đó góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh lên 42,2%. Tỉnh Phú Yên chú trọng thực hiện hình thức xã hội hóa trồng rừng. Nhiều doanh nghiệp trồng rừng, chế biến gỗ đã liên kết với người dân trong tỉnh trồng, chăm sóc, thu hoạch rừng theo phương thức thỏa thuận, cùng có lợi. Việc liên kết này giải quyết lao động nhàn rỗi sau mùa vụ, giúp nông dân gắn bó với núi rừng, tăng thu nhập. Rừng kinh tế được trồng trên đất canh tác bạc màu, phần diện tích rừng bị hủy hoại trước đây và đất trống, đồi núi trọc.

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, diện tích đất rừng sản xuất được quy hoạch gần 154 nghìn ha, chiếm hơn 54% đất lâm nghiệp. HÐND tỉnh Phú Yên đã thông qua Nghị quyết về Ðiều chỉnh quy hoạch ba loại rừng gồm: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Tới đây, UBND tỉnh Phú Yên sẽ công bố công khai điều chỉnh quy hoạch; triển khai thực hiện cắm mốc ranh giới, phân định ba loại rừng. Tỉnh đề ra mục tiêu giai đoạn 2016-2020 mỗi năm trồng tập trung
6.000 ha rừng; trong đó, rừng sản xuất chiếm gần 5.000 ha; bao gồm trồng mới và trồng thay thế, phấn đấu nâng tỷ lệ độ che phủ rừng từ 42,2% hiện nay lên 45% vào năm 2020. Các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch lại ba loại rừng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, trong đó, rừng đặc dụng hơn 19.459 ha, tăng 23,45 ha so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Rừng sản xuất được quy hoạch lại hơn 153.868 ha, giảm 23,45 ha so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Rừng phòng hộ là 102.718 ha, bằng chỉ tiêu Chính phủ giao và tăng hơn 3.882 ha so với quy hoạch trước đây của địa phương. Diện tích rừng phòng hộ được quy hoạch chủ yếu tập trung rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển và quy hoạch đai xanh ven biển tại các đô thị, khu dân cư, các công trình xây dựng...

Chia sẻ